VvE projecten
 

steeds project winkelcentrum oostermeent 01

Het winkelcentrum Oostermeent in Huizen dat in de begin jaren '80 is gebouwd krijgt een facelift. Steeds is als projectleider ingehuurd als directievoerder en vraagbaak/adviseur voor alle betrokken partijen.

Doelstelling van de upgrading van het winkelcentrum is om de herkenbaarheid van het winkelcentrum en de harmonie tussen het wonen en winkelen te verbeteren.

De upgrading wordt in fases uitgevoerd en bestaat uit esthetische en praktische aanpassingen zoals:
Schilderwerk en gevelonderhoud
Nieuwe luifels en lichtreclame
Aanpassingen entree constructies
Aanpassing loopbruggen
Naamsherkenning van het winkelcentrum
Parkeerverwijzingen
Bestrating en straatmeubilair
Herinrichting van het terrein
Fiets- en wandelroutes
Sfeerbeelden
Aanpassingen balkonhekwerken

Fase 1 : Inventarisatie

De opdracht voor de projectleider in de opstartfase was om een helder en concreet plan op te stellen, waarbij het voor alle betrokken partijen (eigenaren, huurders, ondernemers, architect en gemeente) inzichtelijk werd, wat nodig was voor de totale upgrading van het winkelcentrum.

In de eerste fase van de upgrading van het winkelcentrum zijn alle beschikbare stukken van de bestaande situatie bestudeerd. Naar voren is gekomen dat eerst het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd moest worden aan de daken van het winkelgebied en woongebouwen. Na diverse onderzoeken is er geconstateerd dat er in de leien van de daken asbest was verwerkt. Tijdens het onderhoud van de daken zijn de asbestleien gesaneerd en de daken voorzien van nieuwe leien.

Fase 2 : Vernieuwen naamsaanduiding en luifels

In de tweede fase van de upgrading van het winkelcentrum zijn de entrees en loopbruggen d.m.v. nieuwe naamsaanduiding aangepast en worden de bestaande luifels vervangen.

Steeds heeft in opdracht van VvE's Oostermeent I en II en in samenwerking met de architect een plan opgesteld voor de vervanging van de luifels en de reclame-aanduidingen.

De nieuwe luifels, die Steeds heeft ontworpen, bestaan uit een constructie van slanke stalen profielen voorzien van glaspanelen. Onder de luifelconstructie wordt uniforme lichtreclame bevestigd.

Voor het vervangen van de luifels en aanpassingen van de loopbruggen heeft Steeds gesprekken gevoerd met de gemeente Huizen en aansluitend een omgevingsvergunning aangevraagd.

Sinds juni 2014 is de nieuwe naamherkenning van het winkelcentrum zichtbaar. Eind 2014 heeft de gemeente Huizen vergunning veleend voor de nieuwe luifels. In 2015 is de aannemenr gestart met de uitvoerende werkzaamheden.

Fase 3 : Nieuwe balkonhekken

In de derde fase van de upgrading van het winkelcentrum worden de bestaande balkonhekwerken aan de gevels van bouwblok 1-2-3-4 aangepast en deels vernieuwd.

De bestaande panelen in de balkonhekwerken waren niet meer te reinigen en moesten worden vervangen. Om de uitstraling van de balkonhekwerken te versterken heeft Steeds in samenwerking met de constructeur een ontwerp gemaakt dat de uitstraling van de balkons versterkt zonder het bestaande hekwerk te slopen.

Tegen de bestaande hekwerken worden nieuwe aluminium frames bevestigd met daartussen gekleurde glaspanelen voorzien van een matte folie. De nieuwe frames krijgen dezelfde kleurstelling als de nieuwe luifels die geplaatst gaan worden (Fase 2), zo ontstaat eenheid.

In opdracht van de Alliantie, de eigenaar van de vier bouwblokken, heeft Steeds het tekenwerk verricht voor de veranderingen aan de gevels en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Huizen. Na een positief gesprek heeft Steeds de omgevingsvergunning aangevraagd. Na goedkeuring van de gemeente Huizen is de aannemer eind 2014 gestart met de uitvoerende werkzaamheden.

Betrokken partijen

Gemeente Huizen, Eigenaren en VvE's, Architect "Go Retail", Ondernemersvereniging, Aannemers "de Groep RGVO (resultaat gericht vastgoedonderhoud)", "Hekman Vroomshoop bv", Stichting "de Alliantie", "Mooiland Vitalis"

Planing en investering

Start uitvoering 2013
Afronding 2015
Investeringsbedrag € 650.000,-

Gerelateerde artikelen

- artikel nieuwe balkonhekken winkelcentrum Oostermeent te Huizen
- artikel vernieuwen naamsaanduiding en luifels winkelcentrum Oostermeent te Huizen
- artikel inventarisatie winkelcentrum Oostermeent te Huizen