Advies en opstellen meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)

Je wilt je gebouw in goede conditie houden en afstemmen op de eisen van deze tijd. Zo blijven de onderhoudskosten beheersbaar en houd je het wooncomfort en de uitstraling van het pand op peil. Planmatig onderhoud is zelfs wettelijk verplicht voor VvE’s. Met de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) van Steeds heb je een plan op maat en een goede basis voor de financiële huishouding van jullie VvE. Ook voor een update of een uitbreiding van jullie MJOP ben je bij Steeds aan het juiste adres.

We beginnen met een degelijke analyse. Wat zijn jullie wensen en ambities op het gebied van comfort? Welke klachten zijn er over het gebouw? Hoeveel kunnen en willen jullie investeren in het gebouw? We onderzoeken de gebouwschil en de installaties aan de hand van bouwtekeningen en visuele inspecties, ook van een aantal woningen. Ook controleren we jullie wettelijke onderhoudsverplichtingen.

Advies en onderhoudsplan

We maken een overzicht van de onderhoudsgevoelige onderdelen in jullie gebouw, de conditie waarin deze verkeren en een overzicht van eventuele gebreken, voorzien van afbeeldingen en herstelkosten. Daarop baseren we ons advies voor noodzakelijk en planmatig onderhoud. Welke zaken moeten snel aangepakt worden en wat kun je op termijn doen? De minimale looptijd van een meerjaren onderhoudsplan is tien jaar.

Werkomschrijvingen

Elk onderhoudsplan leveren we op met een overzicht van alle onderhoudskosten. Op basis daarvan kunnen jullie sparen voor het onderhoud. Ook ontvang je gedetailleerde werkomschrijvingen voor aannemers. Hiermee kun je eenvoudig offertes aanvragen en vergelijken.

Onderhoudsplan