Advies, financieringsplan en ontzorging bij aanpak aardgasvrij wonen

Bij het verduurzamen van jullie woongebouw is het misschien een optie de woningen niet meer met aardgas, maar op een andere manier te verwarmen. Steeds adviseert VvE’s en woningeigenaren over de alternatieven voor aardgas en de beste aanpak, passend bij de onderhoudsplannen én de plannen van de gemeente. Ook bij de financiering, besluitvorming en uitvoering ondersteunen we graag.

Denk je eraan het gebouw los te koppelen van aardgas, dan moeten eerst vloeren, daken, muren en ramen goed geïsoleerd zijn. Naast meer comfort levert dit direct een lagere energierekening op. Daarnaast kijken we samen naar andere zaken. Waarvoor gebruiken jullie nu aardgas? Met welke ketels worden de woningen verwarmd? Hoe wordt het water verwarmd? Wordt er nog op gas gekookt? En welke duurzame alternatieven zijn er voor aardgasvrij wonen? We onderzoeken welke alternatieven voor verwarmen en koken bij jullie situatie past en zijn open over de voor- en nadelen.

Gebouw afkoppelen van aardgas

Ons advies is om geplande vervanging of renovatie aan te grijpen om te investeren in isolatie of een ander verwarmingssysteem. Vaak zijn er allerlei slimme oplossingen mogelijk, zoals bij VvE Da Costa in Amsterdam. Een woongebouw van het gas af koppelen, moet ook passen binnen de plannen van de gemeente. Gemeenten pakken de verduurzaming van wijken vaak met vele straten of blokken tegelijk aan. Jullie plannen afstemmen op die van de gemeente kan een hoop geld besparen. Steeds kent de gemeentelijke plannen en adviseert je hierover.

Subsidie en lening aardgasvrij

In ons advies nemen we natuurlijk de financiering mee. Dat is altijd maatwerk. In het ene geval zullen we adviseren eerst het pand te isoleren en te wachten met aardgasvrij maken tot er beter betaalbare oplossingen zijn. In het andere geval zien we mogelijkheden om het project financieel rond te krijgen met energiebespaarleningen en ISDE-subsidie. Altijd kijken we of het slim is om energiemaatregelen te combineren met overig onderhoud.

Besluitvorming aardgasvrij wonen

We bespreken samen het advies. Bij VvE’s doen we dat eerst met het bestuur (of duurzaamheidscommissie) en daarna lichten we het advies toe in een informatiebijeenkomst voor eigenaren. Ons doel is tot een gezamenlijk en gedragen besluit te komen.

Offertes opvragen en toezicht houden

Steeds ondersteunt je tenslotte bij het aanvragen van leningen en subsidies. Ook vragen we offertes op, helpen we je met het vergelijken van offertes en de besluitvorming hierover binnen de VvE.

Wij zijn volledig onafhankelijk van aannemers en installateurs. Ook het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden doen we graag en goed!

Van het gas af
Van het gas af