Straataanpak Maastrichtsestraat Den Haag

De straataanpak is een pilot die we samen met de gemeente Den Haag doen. Normaliter ligt de focus op een enkele Vereniging van Eigenaren (VvE), maar in deze pilot zetten we in op samenwerking tussen VvE’s in één straat. De Maastrichtsestraat in Scheveningen is het pilotproject waar we mee gestart zijn. De straataanpak is een collectieve benadering om het verduurzamen van woningen te versnellen.

In de gemeente Den Haag staan veel appartementencomplexen. Soms zijn dit grote gebouwen met een lift en meer dan 100 woningen, maar meestal gaat het om kleine VvE’s. Deze kleine VvE’s bestaan uit twee tot acht woningen en hebben een trap voor de ontsluiting van de bovenwoningen. De Haagse portiekflat is een typische voorbeeld van een kleine VvE. De gemeente Den Haag is erg behulpzaam naar de kleine VvE’s en helpt ze met onderhoudsplannen en een lening voor duurzame maatregelen. Aangezien deze kleine VvE’s vaak in dezelfde tijd zijn gebouwd, hebben de panden bouwtechnisch veel overeenkomsten. De verbetermaatregelen voor deze woningen zijn daardoor ook identiek. Normaliter ligt de focus op één VvE, in de straataanpak proberen we alle kleine VvE’s in een bouwblok aan tafel te krijgen. Het grote voordeel is te behalen in een collectieve aanpak van onderhoud of verduurzaming. De samenwerking tot stand brengen tussen de VvE’s is de uitdaging voor de straataanpak.

De woningen in de Maastrichtsestraat zijn gebouwd in de jaren 20. De straataanpak omvat ongeveer 100 woningen, verdeeld over 35 VvE’s. Als vertrekpunt biedt de gemeente deze losse VvE’s in de Maastrichtsestraat kosteloos een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP) aan. Een MDOP maakt duidelijk welke stappen de VvE kan nemen om de woningen te onderhouden en daarmee tegelijkertijd energiezuinig(er) te maken. In dit rapport staat beschreven welke verbeteringrepen er nodig zijn om tot een energielabel B te komen, het niveau waarop de woning klaar is voor een gasloze toekomst.

We zijn vorig jaar gestart met deze pilot en de eerste onderhoudsplannen zijn opgeleverd. Niet alle eigenaren van de Maastrichtsestraat hebben we aan tafel. We hebben ondervonden dat het onderhoudsniveau van de verschillende VvE’s uiteenloopt. Sommige VvE’s hebben zelf al veel geïnvesteerd in hun pand en hebben daardoor geen behoefte aan een collectieve aanpak.

Woont u in de Maastrichtsestraat in Den Haag en zou u gebruik willen maken een kosteloos onderhoudsplan? We horen graag van u!

Dit is het voorbeeld Meerjaren Duurzaam OnderhoudsPlan (MDOP).

Meer projecten