Verduurzamen en besparen op gas bij VvE’s Couperusduin Den Haag

De gemeente Den Haag ondersteunt VvE’s die willen verduurzamen. Steeds kreeg in dit kader de opdracht om te onderzoeken welke duurzame maatregelen voor VvE Couperusduin III en VvE Couperusduin IV in Den Haag mogelijk waren. Steeds berekende dat er meer financiële ruimte was voor verduurzaming dan de VvE’s dachten. Samen met een groep actieve eigenaren hebben we het plan voor duurzaam groot onderhoud voorbereid en uitgevoerd.

De VvE voerde al enkele jaren voor de 111 appartementen gefaseerd groot onderhoud uit. Omdat het achterstallig onderhoud voorrang kreeg, leek er weinig ruimte voor energiebesparende maatregelen. De VvE was op zoek naar een manier om het meerjarenplan sneller uit te voeren in combinatie met het nemen van duurzame maatregelen. Uit de duurzaamheidsscan die we hebben uitgevoerd, bleek dat er wel degelijk financiële ruimte was: met een aantal maatregelen was een besparing van 40% op de gasrekening mogelijk. De VvE kon dankzij deze besparing € 2,7 miljoen financieren zonder de jaarlijkse ledenbijdrage voor groot onderhoud te verhogen. Dus konden de plannen voor verbetering doorgaan.

Draagvlak Couperusduin III

Een groep actieve eigenaren van Couperusduin III heeft samen met Steeds het plan duurzaam groot onderhoud voorbereid en uitgevoerd. Zij hebben in een projectteam nauw samengewerkt en hun inzet en betrokkenheid leidde tot het breed draagvlak onder de VvE-leden. Ook waren de leden het unaniem eens over het aangaan van de energiebespaarlening voor VvE’s uit het Nationaal Warmtefonds. En dat was belangrijk, want VvE’s hebben maar één kans om unaniem in te stemmen voor deze lening!

Enorme besparing op gas

Het project Couperusduin III omvat een aantal maatregelen: o.a. het versneld isoleren van daken, balkons en galerijen, het vervangen van de kozijnen naar houten kozijnen met triple glas, het vervangen van de bestaande collectieve VR-ketels door HR-ketels, het individueel bemeteren van het warmtegebruik en het optimaliseren van de verwarmingsinstallatie. Dankzij deze maatregelen kan VvE Couperusduin III jaarlijks gemiddeld 90.000 m3 op het gasverbruik besparen. Dit betekent een jaarlijkse verlaging van de CO2-uitstoot van maar liefst 76,5 ton.

Couperusduin IV

Steeds heeft ook voor VvE Couperusduin IV een maatwerk energieadvies uitgebracht. Ook deze VvE heeft besloten om met ons de woningen te verbeteren en te verduurzamen. De plannen zijn eind 2020 nog in ontwikkeling, maar het voorbeeld van Couperusduin III werkt inspirerend!

Meer projecten