Met onze aanpak ‘wonen boven winkels’ maken we leegstaande verdiepingen geschikt voor bewoning of eventueel ander gebruik. Wij brengen pandeigenaren en gemeenten samen en verbinden de verschillende belangen. Met als doel: waardevolle panden in goede conditie brengen en houden, woonruimte creëren en meer levendigheid in de binnenstad brengen.

Wonen boven winkels

Als gemeente heb je een aantal instrumenten om winkelgebieden aantrekkelijk te houden. Eén ervan is de leegstandsverordening. Steeds helpt jouw gemeente om de leegstandsverordening te ontwikkelen én te handhaven. Met inlevingsvermogen, opbouwende communicatie en vasthoudendheid lukt het ons om eigenaren in beweging te krijgen.

Aanpak leegstand

Verouderde en verloederde puien dragen niet bij aan een aantrekkelijk winkelgebied. Als gemeente kun je de beeldkwaliteit van winkelstraten verbeteren. Steeds helpt het wensbeeld voor winkelpuien concreet te maken en pandeigenaren in beweging te krijgen.

Beeldkwaliteit