Achterstallig onderhoud aan woningen is het aanpakken waard. De wijk gaat erop vooruit, het wooncomfort verbetert, het pand wordt meer waard en de energierekening wordt lager. Maar vaak zijn VvE’s en woningeigenaren hier niet alert op. Of ze zien op tegen de investering en de uitvoering. Gemeenten kunnen dan een zetje geven. Steeds biedt oplossingen die recht doen aan alle belangen en ieders financiële draagkracht.

Onderhoudsplan

Voel je je ergens thuis maar past de woning niet meer bij je situatie, bijvoorbeeld omdat je slecht ter been bent? Willen jullie als VvE het gebouw toegankelijker maken? Steeds adviseert over bouwkundige maatregelen waarmee mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. En we helpen om de maatregelen uit te laten voeren.

Duurzaam onderhoudsplan

Komt het geluid in woningen in een bepaalde straat boven de wettelijke norm? Steeds adviseert en ondersteunt gemeenten, VvE’s en particuliere eigenaren op het gebied van geluidwerende maatregelen. Zodat woningen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit en mensen comfortabel en gezond kunnen wonen.

Geluidswering