Project geluidsisolatie woningen Schiedam

De geluidsbelasting op een groot aantal woningen aan de Broersvest in Schiedam, veroorzaakt door wegverkeer, overschrijdt de wettelijk toegestane normen van de Wet geluidhinder. De gemeente Schiedam moet dus maatregelen nemen om de geluidsbelasting te verlagen. Steeds begeleidt het proces van A tot Z, inclusief de bewonerscommunicatie.

Allereerst hebben we in elke woning een bouwkundige opname uitgevoerd, uiteraard met toestemming van iedere bewoner. Het onderzoek wees uit dat nieuwe aluminium kozijnen moeten worden aangebracht met geluidwerende beglazing en geluidwerende ventilatieroosters.

Bewonerscommunicatie

Communicatie met de betrokken bewoners speelt een essentiële rol. We hebben nieuwsbrieven, een informatieavond en persoonlijke gesprekken ingezet om bewoners te informeren over de onderzoeksresultaten en de financiering. Een groot aantal eigenaren heeft besloten gebruik te maken van de aantrekkelijke financiële regeling en laat ook de kozijnen vervangen.

Selectie aannemer

Voor de selectie van een aannemer hebben we in overleg met de gemeente een longlist en vervolgens een shortlist van mogelijke aannemers opgesteld. Drie bedrijven konden vrijblijvend offerte uitbrengen. Zij zijn beoordeeld op ontwerp, prijs, isolatiewaarde en werkwijze. Toen bekend was wie de werkzaamheden zou uitvoeren, hebben we de bewoners uitgenodigd op een informatieavond (corona-proof!). De aannemer gaf uitleg over het ontwerp en de werkwijze. Bewoners en eigenaren kregen voldoende ruimte om al hun vragen te stellen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden gaat de aannemer bij elke bewoner langs om de situatie ter plaatse op te nemen en eventuele individuele wensen te bespreken. De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd.

Meer projecten