Een omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. Het aanvragen van de vergunning kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker als je geen bouwkundige achtergrond hebt. Voor Steeds is het voorbereiden en aanvragen van jouw omgevingsvergunning gesneden koek. Wij kennen de eisen die gemeenten stellen en maken graag tijd voor jouw vergunningaanvraag.

Omgevingsvergunning

Het besluit over de verbetering van je woongebouw of pand is genomen, nu de juiste mensen vinden voor de uitvoering! Het opvragen van offertes bij verschillende bedrijven vraagt tijd en kennis van de markt. Steeds kent de markt en helpt je met een nette, vlotte aanbesteding. Met als doel: een goede prijs en kwaliteit.

Aanbesteding

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden moet iemand het aanspreekpunt zijn voor de aannemer(s) en de planning, financiën en afspraken bewaken. Dit noemen we directievoering. Daarnaast controleert en bewaakt iemand de kwaliteit, administratie en veiligheid van de werkzaamheden. Dit doet de toezichthouder. Bij deze ingewikkelde en tijdrovende zaken ondersteunt Steeds graag en goed.

Directie en toezicht