Advies en opstellen duurzame onderhoudsplannen (DMJOP)

Planmatig onderhoud is vaak een mooie kans om je gebouw te verduurzamen. Zo beheers je de onderhouds- én energiekosten en houd je het wooncomfort op peil. Met een duurzaam onderhoudsplan van Steeds heb je een plan op maat en een goede basis voor de financiële huishouding van jullie VvE.

Een degelijke analyse is de basis voor onze maatwerk plannen. Wat zijn jullie wensen en ambities op het gebied van comfort? Welke klachten zijn er over het gebouw? Hoeveel kunnen en willen jullie investeren in het gebouw? We onderzoeken de gebouwschil en de installaties aan de hand van bouwtekeningen en visuele inspecties, ook van een aantal woningen. Eventueel voeren we een duurzaamheidsscan uit.

Advies en onderhoudsplan

We maken een overzicht van de onderhoudsgevoelige onderdelen in jullie gebouw, de conditie waarin deze verkeren en een overzicht van eventuele gebreken, voorzien van afbeeldingen en herstelkosten. Daarop baseren we ons advies voor noodzakelijk en planmatig onderhoud. Welke zaken moeten snel aangepakt worden en wat kun je op termijn doen? Op welke logische momenten koppelen we onderhoud aan duurzame maatregelen? De minimale looptijd van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan is tien jaar.

Financiering van duurzame maatregelen

Elk DMJOP leveren we op met een overzicht van alle onderhoudskosten. Op basis daarvan kunnen jullie sparen voor het planmatig onderhoud en toekomstige duurzame maatregelen. Omdat veel energiebesparende maatregelen zichzelf terugverdienen, is het vaak mogelijk om deze kostenneutraal of met een geringe verhoging van de woonlasten uit te voeren. Natuurlijk kijken we voor welke duurzame maatregelen jullie subsidie of een interessante lening kunnen krijgen.

Werkomschrijvingen

Tenslotte ontvang je bij het DMJOP gedetailleerde werkomschrijvingen voor aannemers. Hiermee kun je eenvoudig offertes aanvragen en vergelijken.

Duurzaam onderhoudsplan
quotes

“Steeds regelde subsidie en een lening bij het Nationaal Warmtefonds, waardoor we ons gebouw snel kunnen verbeteren en niet jaren hoeven te sparen.”

Henk van der Ham, voorzitter VvE IJsseltoren, Krimpen aan den IJssel