Aanpak geluidswering in woningen

Komt het geluid in woningen in een bepaalde straat boven de wettelijke norm? Steeds adviseert en ondersteunt gemeenten, VvE’s en particuliere eigenaren op het gebied van geluidwerende maatregelen. Zodat woningen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit en mensen comfortabel en gezond kunnen wonen.

Onze aanpak is gebaseerd op degelijk akoestisch en bouwkundig onderzoek. Ons rapport geeft inzicht in de geluidsgevoelige ruimten in woningen en de impact van het geluid. We adviseren over de benodigde geluidwerende voorzieningen en maken een kostenraming voor de gemeente of de eigenaar.

Communicatie met bewoners

Communicatie met de eigenaren of huurders speelt een essentiële rol in onze aanpak. Wij zorgen voor schriftelijke toestemming van elke bewoner voordat we een akoestisch en bouwtechnisch onderzoek uitvoeren. Met persoonlijke gesprekken, nieuwsbrieven en informatieavonden informeren we bewoners over de onderzoeksresultaten en aanpak.

Extra isolatie

Ook bespreken we met de eigenaren of zij deze gelegenheid willen aangrijpen om hun woning extra te isoleren. We kennen de subsidieregelingen en informeren eigenaren over de mogelijkheden.

Selectie aannemer

Indien gewenst stellen we een lijst met aannemers op die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. We vragen offertes op en vergelijken deze op ontwerp, prijs, isolatiewaarde en werkwijze. Wij zijn volledig onafhankelijk. Ook het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden doen we graag en goed!

Lees over onze aanpak geluidswering in Schiedam.

Onderhoudsplan
Geluidswering