Aanpak winkelpuien

Verouderde en verloederde puien dragen niet bij aan een aantrekkelijk winkelgebied. Als gemeente kun je de beeldkwaliteit van winkelstraten verbeteren. Steeds helpt het wensbeeld voor winkelpuien concreet te maken en pandeigenaren in beweging te krijgen.

Hoe wil je dat winkelstraten in jullie gemeente eruitzien? Welke winkelpuien voldoen aan dat beeld en welke niet? Wat zijn de mogelijkheden om deze aan te pakken? Wij adviseren gemeenten en gaan in gesprek met de winkelpandeigenaren. Dat doen we met een positieve insteek. We maken een boekje met het gewenste gevelbeeld ten aanzien van winkelpuien, luifels en reclame-uitingen. Dit geeft goede aanknopingspunten in gesprekken met eigenaren. We kijken samen naar de (on)mogelijkheden en verleiden eigenaren, bijvoorbeeld met subsidieregelingen.

Puienprijs

Wij zijn ook betrokken bij de organisatie van de Goudse puienprijs. Een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan de eigenaar van de best gerenoveerde winkelpui.

Beeldkwaliteit