Bij het verduurzamen van jullie woongebouw is het misschien een optie de woningen niet meer met aardgas, maar op een andere manier te verwarmen. Steeds adviseert VvE’s en woningeigenaren over de alternatieven voor aardgas en de beste aanpak, passend bij de onderhoudsplannen én de plannen van de gemeente. Ook bij de financiering, besluitvorming en uitvoering ondersteunen we graag.

VvE's

Je wilt comfortabeler wonen tegen lagere woonlasten. Dan is het slim om energiebesparende maatregelen te treffen. Maar hoe financier je dat? Welke regelingen zijn er vanuit de overheid en hoe vraag je die aan? Hoe krijg je alle eigenaren op één lijn? Waar vraag je offertes op en hoe vergelijk je die? Ook het begeleiden van de werkzaamheden kan nog best ingewikkeld en tijdrovend zijn. Steeds helpt je graag en goed!

Gemeenten

Wil je zonnepanelen op het dak van jullie woongebouw, dan helpt Steeds graag bij de juiste keuze. Die is mede afhankelijk van de wens die achter de zonnepanelen schuilgaat, zoals energiebesparing. Steeds kijkt samen met jou naar de beste oplossing én financiering.

Zonne-energie