Voorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning)

Een omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. Het aanvragen van de vergunning kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker als je geen bouwkundige achtergrond hebt. Voor Steeds is het voorbereiden en aanvragen van jouw omgevingsvergunning gesneden koek. Wij kennen de eisen die gemeenten stellen en maken graag tijd voor jouw vergunningaanvraag.

Dit kunnen we voor je betekenen op het gebied van omgevingsvergunningen:

 • Het programma van eisen opstellen
 • De bestaande situatie opnemen, inmeten en tekenen
 • De sloopsituatie tekenen
 • Schets- en voorlopig ontwerpen van de nieuwe situatie maken
 • Met je meedenken over het voorlopig ontwerp, kleur en materiaalkeuze
 • Met de welstandscommissie overleggen
 • Adviezen op elkaar afstemmen (constructie, bouwfysica, akoestiek, asbest, flora en fauna)
 • Het definitief ontwerp van de nieuwe situatie tekenen
 • Detailtekeningen maken
 • Benodigde stukken voor de aanvraag opstellen
 • Omgevingsvergunning digitaal aanvragen
Omgevingsvergunning