Bouwkundig advies langer zelfstandig thuis wonen

Voel je je ergens thuis maar past de woning niet meer bij je situatie, bijvoorbeeld omdat je slecht ter been bent? Willen jullie als VvE het gebouw toegankelijker maken? Steeds adviseert over bouwkundige maatregelen waarmee mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. En we helpen om de maatregelen uit te laten voeren.

Je kunt een gebouw op allerlei manieren toegankelijker maken. Denk aan het ophogen van galerijen om drempels naar de woningen weg te werken. Het verbreden van deurkozijnen. Trappenhuizen anders inrichten. Wij kennen de bouwkundige mogelijkheden en geven advies op maat. Wij kijken naar de mogelijkheden op gebouwniveau, niet naar individuele voorzieningen.

Financiering

Ook over de financiering denken we mee. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om de maatregelen te financieren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). We vinden oplossingen die passen bij wat de eigenaar of VvE financieel kan dragen.

Besluitvorming woningverbetering

Bij VvE’s bespreken we de plannen eerst met het bestuur en daarna lichten we ze toe in een informatiebijeenkomst voor eigenaren. Ons doel is tot een gezamenlijk en gedragen besluit te komen.

Offertes opvragen en toezicht houden

Als het nodig is vragen we de omgevingsvergunning voor de verbouwing aan. In dien gewenst vragen we offertes op, helpen we eigenaren met het vergelijken van offertes en de besluitvorming hierover binnen de VvE. Wij zijn volledig onafhankelijk van aannemers en installateurs. Ook het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden doen we graag en goed!

Langer thuis wonen