VvE projecten
 

steeds project winkelcentrum hofvanspaland schiedam

Steeds heeft in opdracht van CVvE Winkelcentrum Hof van Spaland U.A., het herontwikkelingsproces van het winkelcentrum vormgegeven.

Steeds heeft het procesmanagement voor haar rekening genomen. Daarnaast adviseren wij hierbij de VvE, de eigenaren van de winkelruimten en de ondernemers in het ontwikkelproces. Ook in dit proces probeert Steeds de realisatie van de herontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen voor alle betrokken partijen, zodat alle partijen tevreden zijn.

Naast Steeds heeft de VvE AM Real Estate als risicodragende partner ingehuurd om tot een integrale ontwikkeling te komen van het winkelcentrum en het naastgelegen Bachplein.

Het doel van de herontwikkeling is dat het Hof van Spaland en het naastgelegen Bachplein samen het "Hart van Noord" Schiedam worden. Een plek waar alle functies goed integraal samenkomen.

Planning herontwikkeling

Korte termijn (is inmiddels gerealiseerd):
Verbetervoorstellen in de exploitatiesfeer, o.a. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) traject, schoonmaak en toezicht.

Middellange termijn:
Revitalisering winkelcentrum en openbare ruimten. Opgeleverd in het voorjaar 2010.

Lange termijn:
Herontwikkeling winkelcentrum en naastgelegen Bachplein tot "Hart van Noord" (geïntegreerde woon-, winkel-, sociale, maatschappelijke en zorgfuncties). De VvE beraadt zich momenteel op de vormgeving van dit proces.