VvE projecten
 

steeds project winkelcentrum demare kwaliteitslaf12 01

Het doel van deze kwaliteitsslag was, om tot een herstructurering van het bestaande woon-winkelcomplex, parkeergarage en infrastructuur en openbare ruimte te komen en daarbij de uitstraling van en de beleving in het winkelcentrum te verbeteren.

De Kwaliteitsslag van het winkelcentrum heeft in III fases plaatsgevonden:

- Fase I: Renovatie parkeergarage (bestaand)
- Fase II: Renovatie van het winkelcentrum (bestaand)
- Fase III: Uitbreiding van het winkelcentrum (nieuwbouw)

Winkelcentrum de Mare is een complexe ontwikkelingsopgaaf geweest die tot realisatie is gekomen met cq. 85 bestaande eigenaren onderverdeeld in 5 VvE's, Woningbouwverenigingen Mooiland en Woonwaard, ING Vastgoedontwikkeling en de gemeente Alkmaar. ING Vastgoedontwikkeling is ontwikkelaar van het nieuwbouwdeel fase III. De gemeente Alkmaar heeft de herontwikkeling van de infrastructuur en de openbare ruimte op zich genomen. Steeds heeft de upgrading van het bestaande winkelcentrum begeleid.

De VvE's liepen voor fase II vast in de besluitvorming. Steeds werd ingehuurd om deze impasse te doorbreken en het herontwikkelingsproces verder te begeleiden. Daarbij heeft Steeds de VvE's vertegenwoordigd in de overkoepelende stuurgroep en het juridische, financiële en het commerciële deel van de upgrading verzorgd. Het ontwerp en de bouwbegeleiding voor de upgrading van het bestaande winkelcentrum werd uitgevoerd door de architect Breddels.

De herontwikkeling van het winkelcentrum fase I en II bestond uit:

  1. het renoveren van de parkeergarage
  2. een toevoeging van winkelruimten en een lunchroom
  3. nieuwe winkelpuien en reclame uitingen
  4. nieuwe verlichting
  5. het plaatsen van nieuwe luifels
  6. windschermen en overkappinge

 

Samenwerkingsovereenkomst
ING, Gemeente Alkmaar en VvE's de Mare

Totale uitbreiding

Fase I en II: Toevoeging 2.550 m2 BVO aan winkels en een lunchroom.

Inclusief 442 m2 BVO uitbreiding DEEN-Blokker

Fase III: Nieuwbouw 5.500 m2 BVO aan winkels en 65 appartementen

Totale investering Fase I en II: € 10,6 miljoen

Oplevering

Parkeergarage - eind 2007
Feestelijke (her)opening winkelcentrum - september 2009