VvE projecten
 

steeds project winkelcentrum achterstewei harderwijk

Het doel van deze opdracht was om de wensen en eisen te inventariseren, waarmee tot een programma van eisen voor een revitalisatie van het woon-, winkelcentrum gekomen kon worden.

Al jaren is sprake van een structurele aanpak van het voorzieningengebied in de wijk Stadsweide, echter tot heden heeft dit niet geleid tot realisatie van een breed gedragen toekomstbestendige aanpak van de wijkvoorzieningen, waar het woon-, winkelcentrum een onderdeel van uit maakt.

Om deze impasse te doorbreken heeft de VvE besloten Steeds opdracht te geven de wensen en eisen van alle betrokken stakeholders te inventariseren, zodat daarmee wel tot een breed gedragen programma van eisen gekomen kan worden.

Omschrijving project

In eerste instantie is bureauonderzoek gedaan naar de feitelijke en relevante gegevens van de omgeving en het complex, alsmede naar de juridische samenstelling en onderhoudsstaat van het complex. Daarna is met de beheerder, twee initiatiefnemers en de gemeente Harderwijk overleg geweest om de wensen en eisen te inventariseren.

Met deze uitkomsten zijn drie maatgerichte enquêtes ontwikkeld die bij respectievelijk alle woningeigenaren, winkeleigenaren en ondernemers is gehouden.

De uitkomsten van het bureauonderzoek, de gesprekken en de enquêtes is samengevoegd in een rapport en voorzien van conclusies en aanbevelingen op basis waarvan de VvE de voor haar benodigde besluiten kan nemen om tot realisatie van breed gedragen verbetermaatregelen van alle stakeholders te komen.