VvE projecten
 

 

De Vereniging van Eigenaren aan de Van der Werffstraat 132 t/m 252 heeft Steeds gevraagd om toezicht te houden op de vervanging van de stalen balustraden en brandtrappen.

In opdracht van de gemeente Vlaardingen is Steeds vanaf 2010 betrokken bij het Particuliere Woningsverbetering-straject (PWV), waar flats in de wijk Noordrand Westwijk zich konden inschrijven. De VvE's die werden ingeloot hebben gratis deskundige hulp en advies gekregen voor grote verbeteringen en een VvE-lening tegen een rente van 1,5% met een looptijd van 20 jaar.

Steeds heeft een gedetailleerde meerjaren onderhoudsplanning opgesteld en de VvE geadviseerd welke verbeteringsmogelijkheden er zijn alsmede de (financiële) gevolgen deze hebben op langere termijn.

De ingelote VvE Van der Werffstraat 132 t/m 252 hebben gekozen om te investeren in:

  • Het compleet vervangen van de galerijhekken
  • Het vervangen van de brandtrappen inclusief fundering
  • Het gedeeltelijk inpakken van het complex
  • Het wijzigen en/of aanpassen van de entree

 

Steeds heeft met de opdrachtgever en de fa. Vermeulen de galerijhekken en brandtrappen in 2015 opgeleverd.

Het inpakken van het complex en de wijziging en/of aanpassen van de entree is in voorbereiding.