VvE projecten
 

steeds project vanblankenheimstraat 62tm156 01

De Vereniging van Eigenaren aan de Van Blankenheimstraat 62 t/m 156 heeft Steeds gevraagd om voor de renovatie en voor de uitvoering van duurzame maatregelen een omgevingsvergunning aan te vragen en toezicht te houden op de uitvoerende werkzaamheden.

In opdracht van de gemeente Vlaardingen is Steeds vanaf 2010 betrokken bij het Particuliere Woningsverbetering-straject (PWV), waar flats in de wijk Noordrand Westwijk zich konden inschrijven. De VvE's die zijn ingeloot hebben gratis deskundige hulp en advies gekregen voor grote verbeteringen en een VvE-lening tegen een rente van 1,5% met een looptijd van 20 jaar.

Steeds heeft een gedetailleerde meerjaren onderhoudsplanning opgesteld en de VvE geadviseerd welke verbeteringsmogelijkheden mogelijk zijn en welke (financiële) gevolgen deze hebben op langere termijn.

De ingelote VvE Van Blankenheimstraat 62 t/m 156 hebben gekozen om te investeren in:

  • Het herstellen van de oude standleidingen d.m.v. “Relining”
  • Het vervangen van de houten kozijnen aan de voorgevel door kunststofkozijnen voorzien van hoogwaardige isolerend beglazing (HR++)
  • Het aanbrengen van dakisolatie voorzien van een groendak “mos- sedum kruiden dakzoden”

 

Steeds heeft in overleg met de VvE en de bestuurder voor deze bouwkundige wijzigingen aan de flat tekenwerk verricht en een omgevingsvergunning aangevraagd.

Na de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Vlaardingen is Steeds door de VvE gevraagd om toezicht te houden op de uitvoering van de werkzaamheden.

In 2015 heeft Steeds het werk met de aannemer en opdrachtgever opgeleverd.