VvE projecten
 

Verhagen Concept, bestuurder van de VvE Jan van Arkelstraat 2 t/m 60, heeft Steeds BV gevraagd om voor de duurzame renovatie een omgevingsvergunning aan te vragen en toezicht te houden op de uitvoerende werkzaamheden.

In opdracht van de gemeente Vlaardingen is Steeds vanaf 2010 betrokken bij het Particuliere Woningverbetering-traject (PWV), waar flats in de wijk Noordrand Westwijk zich konden inschrijven. De VvE's die zijn ingeloot hebben gratis deskundige hulp en advies gekregen voor grote verbeteringen en een VvE-lening tegen een rente van 1,5% met een looptijd van 20 jaar.

Steeds heeft meerjarenonderhoudsplannen opgesteld en de ingelote VvE’s geadviseerd in welke verbeteringsmogelijkheden denkbaar zijn en welke (financiële) gevolgen deze hebben op langere termijn.

VvE Jan van Arkelstraat 2 t/m 60 was één van de ingeloot VvE’s. De Vereniging van Eigenaren hebben gekozen om te investeren in de duurzame maatregelen: Gevelisolatie en Kozijnvervanging. Door een enthousiaste eigenaar dhr. Vermaas en de actieve bestuurder Verhagen Concept zijn in samenwerking met Steeds concrete plannen op tafel gekomen.

Dhr. Vermaas heeft namens de VvE 3D-schetsen gemaakt van de mogelijke nieuwe situatie van complex. De ontwerpen zijn gebruikt als visualisatie voor alle betrokken partijen en voor de welstand van gemeente Vlaardingen.

Door de hoge investeringskosten zijn een aantal cruciale beslissingen genomen om het complex toch deels te kunnen verduurzamen. Er is uiteindelijk gekozen om de houten kozijnen in de achtergevel en de portiekramen in de voorgevel collectief te vervangen. De kozijnen van de appartementen in de voorgevel zijn destijds door de eigenaren individueel vervangen.

Focus kozijnentechniek heeft van de VvE opdracht gekregen om de kozijnen te vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met ventilatievoorziening. Steeds heeft samen met Focus de kozijndetailleringen uitgewerkt voor de vergunningsaanvraag.

Omdat in dit type flatgebouwen in Vlaardingen sprake is van asbesthoudende panelen in de kozijnen, heeft de VvE een asbestrapport laten opstellen. Uit dit rapport is naar voren gekomen dat de panelen inderdaad asbesthoudend materiaal bevat. Na intern overleg heeft de VvE besloten om de panelen zelf te saneren.

Voor het inpakken van de gevels heeft de VvE, naar al het voorwerk van dhr. Vermaas en Concept Verhagen, besloten om het MR FAÇADE systeem toe te passen. Een buitenisolatiesysteem afgewerkt met steenstrips. Om het complex geheel te laten inpakken was op het moment geen genoeg budget voor. De VvE heeft de keuze gemaakt om alleen de gevels van de verdiepingen en de dakranden in te pakken. Het toepassen van hoekstrips bij de kozijnnegge is uit bezuinigd, d.m.v. het toepassen van antraciet kleurige aluminium deklijsten. De lijsten geven gelijktijdig een betere dieptewerking aan de kozijnen en een betere afdichting bij de bestaande kozijnen.

Bij het inpakken van de gevels waren diverse aansluitpunten waar goed in detail naar gekeken moest worden. Steeds heeft de VvE geadviseerd om deze aansluitingen te laten onderzoeken door ABT. Voor de statische berekeningen voor het extra gewicht aan de gevels, heeft Steeds de firma Broersma benaderd om de constructie te laten toetsen.

Steeds heeft in 2014 de plannen bouwkundig uitgewerkt en de omgevingsvergunning aangevraagd. In december 2014 heeft de gemeente Vlaardingen de omgevingsvergunning verleend.
Begin 2015 zijn de werkzaamheden gestart en heeft Steeds toezicht gehouden op de uitvoering. Na diverse nare strubbelingen in de uitvoering is het werk medio november 2015 toch definitief opgeleverd.

De VvE is van plan om de begane grond in een later stadium ook in te pakken. Voor nu worden de geveltegels gereinigd en hersteld.

Door de goede samenwerking tussen de Vereniging van Eigenaren, Verhagen Concept en Steeds BV is dit project met een tevreden resultaat afgerond.