VvE projecten
 

steeds project polderlaan rotterdam 05

Steeds heeft in opdracht van VVE-010 het projectmanagement uitgevoerd voor de renovatie van de VvE Polderlaan 80 t/m 86 en Noordpolderstraat 105 t/m 113, te Rotterdam.

Het hoekpand gelegen aan de Polderlaan en Noordpolderstraat had een slechte staat van onderhoud. De Vereniging van Eigenaren waren op het achterstallig onderhoud aangeschreven door de gemeente Rotterdam. De beheerder/bestuurder VVE-010 heeft in een ledenvergadering

Steeds voorgedragen om het projectmanagement uit te laten voeren. Eind 2013 heeft de Vereniging van Eigenaren de opdracht verstrekt aan Steeds.

In de voorbereidingsfase heeft Steeds een bouwkundige opname uitgevoerd en een begroting met kwaliteitseisen opgesteld voor het wegwerken van het achterstallig/noodzakelijk onderhoud. Na goedkeuring van de VvE zijn de algemene voorwaarden en intentieovereenkomst opgesteld voor de aanbesteding.

De firma Maasbouw was in opdracht van de eigenaar van de begane grond gestart met de uitvoering van een zorginstelling (Medicina). Voor de uitvoering van het onderhoud voor de Vereniging van Eigenaren heeft Steeds voorgesteld om de firma Maasbouw mee te laten schrijven in het aanbestedingstraject.

In de aanbestedingsfase heeft Steeds de uitnodigingen verzorgd, de nota van inlichtingen opgesteld en de ingezonden offerten gecontroleerd. De Vereniging van Eigenaren hebben besloten om met firma Maasbouw in zee te gaan gezien de prijs en uitvoering technische voordelen. Aansluitend is het aannemingscontract opgesteld.

Eind 2013 heeft Steeds een aanvullende opdracht gekregen om de directievoering en toezicht uit te voeren op de uitvoerende werkzaamheden. Tijdens de uitvoering heeft Steeds een kleurvoorstel gedaan voor de begane grondplint.

De Vereniging van Eigenaren hadden niet ingestemd om op aangeven van Steeds de gevels in zijn geheel te laten reinigen, nieuw voegen en impregneren.

Medio augustus 2014 is het werk opgeleverd.

Gerelateerde artikelen
- artikel oplevering renovatie VvE Polderlaan 80-86 en Noordpolderstraat 105-113, Rotterdam