Vastgoed projecten
 

steeds project resnova 01

Woonboerderij "De Ravenshoeve" in Ravensteijn en Woonboerderij "De Pol" in Doetinchem

Steeds heeft in opdracht van Res Nova, de bouwtechnische staat van beide woonboerderijen in kaart gebracht en heeft dit verwerkt in een gebrekenplan en een behandelingsvoorstel met een kostenraming opgezet.

Het gebrekenplan bestaat uit een korte technische beschrijving van de verschillende onderdelen, met een opsomming van de technische problemen.

Tevens maakt het gebrekenplan deel uit van een cassette van drie rapporten met enkele bijlagen die als Fiscaal verhaal© bij Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) wordt ingediend. Doel hiervan is de bindende beschikking ten behoeve van de laagrentende monumentenfonds hypotheek van het Nationaal Restauratie Fonds (NRF).