Vastgoed projecten
 

steeds project tubibliotheek delft 01

De Regenbogen Beheer, MVGM en Steeds zijn een samenwerkingsverband aangegaan, om de mogelijkheden te onderzoeken voor de herbestemming van het Rijksmonument aan de Raam 180, te Delft.

Steeds heeft een onderzoek uitgevoerd om de mogelijke herbestemming van de voormalige TU Bibliotheek aan de Raam 180 te Delft.

Binnen het haalbaarheidsonderzoek heeft Steeds het complex geïnventariseerd de bestaande plattegronden en doorsneden in kaart gebracht, diverse schetsontwerpen uitgewerkt voor de mogelijke herbestemming en kosten- en baten analyses opgesteld.

Het uitgangspunt van het onderzoek is het duurzaam behouden voor de toekomst van dit karakteristieke Rijksmonument, door het een nieuwe bestemming en een nieuw gebruik te geven, die passen in de sfeervolle samenleving van Delft.

In mei 2013 is het Steeds gelukt, om namens de eigenaar, subsidie te krijgen voor "Onderzoek Herbestemming Gebouwde Monumenten".

Historie De voormalige TU Bibliotheek (bron: Wikipedia)

Rond 1900 verloren een exercitieterrein tussen Raam en Oostplantsoen en de ´Geweerwinkel´ (productie- en onderhoudsinrichting voor vuurwapens) tussen Verwersdijk en Raam, hun militaire functie. Al snel werd overwogen om hier nieuwe gebouwen voor de Technische Hogeschool (TH) op te richten. De eerste plannen uit 1908 voorzagen in een "TH-wijkje" van Verwersdijk tot Oostplantsoen met onder andere een aula, een bibliotheek en gebouwen voor Bouwkunde en Weg- en waterbouwkunde. De Raam (lakengracht) zou moeten worden gedempt en voor een deel van de openbare weg worden afgesloten.

Als eerste gebouw werd in de jaren 1910-1915 op een deel van het voormalige exercitieterrein de bibliotheek gebouwd. Het ontwerp was van Rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman. Het was het eerste grote bibliotheekgebouw in Nederland dat als zodanig was ontworpen en mede daarom destijds een zeer modern gebouw. Naast de in 1914 gedempte gracht bevindt zich de publieksvleugel met de centrale uitleenhal en daaromheen diverse studie- en werkvertrekken.

De architectuur is geïnspireerd op de renaissance met zowel Italiaanse als gotische invloeden zoals die in de 16e eeuwe in de Nederlanden voorkwamen. Die architectuur is ook in het interieur prominent aanwezig, met name in de centrale hal met zijn galerijen en stucplafonds. Langs de Doelenstraat bevindt zich het boekenmagazijn, dat nog steeds verboden terrein is voor het publiek. De specifieke functie blijkt duidelijk uit de andere opzet en architectuur. De strengere bouwtrant is, met inbegrip van het oorspronkelijk van een balustrade voorziene, platte dak, geïnspireerd op Europese voorbeelden van rond 1600. Inwendig ontbreekt hier iedere vorm van versiering.

De nieuwe functie was het uitgangspunt voor het ontwerp en leidde tot een logische rangschikking van ruimten en bouwmassa´s. In verband met de soms zeer hoge vloerbelastingen en de brandveiligheid zijn voor de draagconstructie en de vloeren voornamelijk de toen moderne materialen, gewapend beton en staal toegepast. Ook het decoratieve aspect van de architectuur was functioneel, want het gebouw vormde het ´visitekaartje´ van de TH.

De centrale hal maakt met zijn rondlopende galerijen een bijna paleisachtige indruk. De plannen uit 1908 zijn maar ten dele gerealiseerd omdat uiteindelijk toch besloten werd uitbreidingen van de TH ten zuiden van de binnenstad te situeren. In 1923 werd nog het gebouw voor Weg- en Waterbouwkunde aan het Oostplantsoen in gebruik genomen, in 1933 uitgebreid met het Waterloopkundig Laboratorium aan de overzijde van de gedempte gracht. Beide gebouwen bevatten thans dependances van de bibliotheek, want het bezit neemt sedert 1915 enorm toe. Verdere uitbreiding is niet mogelijk. In 1996 werd daarom begonnen met de bouw van een nieuwe bibliotheek in de TU-wijk.