Vastgoed projecten
 

steeds project televisiestraat denhaag 01

In opdracht van NV Stedelijk Belang heeft Jan Vlasman het projectmanagement uitgevoerd voor de herontwikkeling van het voormalige AT &T gebouw aan de Televisiestraat, te Den Haag.

"De Schilde" is een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw met zeven verdiepingen gelegen aan de Televisiestraat 2-4 en ligt centraal in Den Haag, tussen Laak, Den Haag Zuidwest en Transvaal. Het gebouw heeft een totale vloeroppervlakte van ca. 12.420 m² BVO. Iedere verdieping heeft een oppervlakte van ca. 1.800 m² BVO.

Het gebouw is oorspronkelijk in gebruik geweest voor industriële productie (Philips). Door de verhuizing van AT &T kwam het gebouw en het achterliggend terrein leeg te staan. De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan voor het gebied gemaakt, waarin woningen, bedrijven en parkeerruimte zijn opgenomen. NV Stedelijk Belang heeft zich geconcentreerd op de herontwikkeling van het AT &T hoofdgebouw. Waarbij tevens het achterstallig onderhoud werd aangepakt.

In de overeenkomst met de gemeente is vastgesteld dat een deel van het gebouw d.m.v. de compartimentering van een aantal verdiepingen ontwikkeld moest worden voor startende bedrijven die de werkgelegenheid op deze locatie, met name ten behoeve van de Schilderswijk, zal bevorderen.

Het betreft de ontwikkeling van twee bouwlagen: de 5e en de 6e verdieping. Ten behoeve van de realisatie van de twee bouwlagen voor (en begeleiding van) startende ondernemers is een aparte subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag heeft betrekking op de realisatie van 2.600 m² BVO betaalbare bedrijfshuisvesting (inbouwpakket) gedurende 15 jaar.

Uitvoerende werkzaamheden 5e en 6e verdieping
Aanbrengen compleet inbouwpakket & turn-key geleverd aan huurders.

Projectmanagement

  1. Algehele projectbegeleiding
  2. Toezicht op uitvoering werkzaamheden diverse partijen
  3. Aanvragen / beoordelen offertes diverse partijen

 

Investering
Casco ca. € 2.035.000,-
Inbouwpakketten ca. € 575.000,-

Bouwtijd
1998 / 1999

Het bedrijfsverzamelgebouw "De Schilde" inclusief de compartimentering van de 5e en 6e verdieping t.b.v. kleine zelfstandige startende ondernemers is een redelijk geslaagd project. Vanuit het ondernemersstandpunt is de ligging t.o.v. de Schilderswijk goed te noemen. Door de algehele publiciteit van de stadsvernieuwingsactiviteiten werd er meteen bekendheid gegeven aan het "Starterscentrum" in het voormalige AT &T gebouw.