Vastgoed projecten
 

steeds project stilleveerkade 42en44 denhaag 01

Steeds heeft in opdracht van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt - Oude Centrum Den Haag, projectmanagement uitgevoerd voor de renovatie en transformatie van twee panden aan de Stille Veerkade, te Den Haag.

De panden zijn omstreek 1860 gebouwd en vallen binnen het beschermd stads- en dorpgezicht. De onderhoudstatus van de panden was bijzonder slecht. De panden hadden als functie wonen, met op de begane grond een winkel en een opslag. De panden waren in bruikleen door de eigenaar van Stille Veerkade 40.

Tijdens de opname is er geconstateerd dat de panden 42-44 gekoppeld waren aan nr. 40. De vertrekken op de begane grond en op de verdieping waren door middel van muurdoorbraken aan elkaar verbonden. De kapverdiepingen waren aan elkaar gekoppeld door een doorlopende dakkapel (bovenverdieping).

Steeds kreeg als opdracht om de panden bouwkundig te splitsen. En om vergunningen aan te vragen voor de transformatie 42-44 van de benedenverdieping van winkels naar wooncomplex.

In de voorbereidende fase hebben wij een haalbaarheidsonderzoek opgemaakt, het tekenwerk verricht voor de aanvraag bouwvergunning, de begroting gemaakt, het bestek en kwaliteitseisen opgesteld en de aanbesteding gecoördineerd. Tijdens de planvorming zijn er vele zaken opgepakt om aan eisen te voldoen zoals: geluid, brandwerendheid, ventilatie, isolatie en daglichttoetreding.

Steeds is gevraagd om de ontwerpen en detailleringen te maken voor de gevelwijziging van de voor- en achtergevel vanwege de functiewijziging. De achterliggende aanbouwen zijn gesloopt, zodat er één strakke achtergevel is ontstaan. Zowel in de voor- en achtergevels zijn er nieuwe traditionele houten schuiframen en deuren toegepast.

De verbeterplannen en de inspanningen van Steeds hebben ertoe geleid dat de gemeente Den Haag vergunning heeft verstrekt voor de totale transformatie.

Door de toepassing van nieuwe traditionele houten kozijnen, die passen in het straatbeeld van de Stille Veerkade, is de karakteristieke authentieke uitstraling van de gevels verbeterd. De indeling van de woonhuizen is praktisch, conform de huidige wooneisen.