Vastgoed projecten
 

steeds project stationsweg55 denhaag 01

In opdracht van Stedelijk Belang is Jan Vlasman als projectmanager betrokken geweest bij de herbestemming van het pand Stationsweg 55, te Den Haag.

Het pand gelegen aan de Stationsweg 55, is omstreek 1860 gebouwd en valt binnen het beschermd stads- en dorpgezicht en verkeerde in slechte staat van onderhoud. Stationsweg 55 was strategisch bezit van de gemeente Den Haag en is aangekocht door NV Stedelijk Belang. Het pand werd gebruikt als een seksshop. Stationsweg 55 moest een bedrijfsruimte met dubbele bovenwoning gaan worden.

Renovatie Casco

Het pand is voorzien van nieuwe dakplaten, een dakkapel en een dakraam. De voorgevel is gereinigd en geschilderd en de achtergevel is geheel vernieuwd. De uitbouw is gedeeltelijk gesloopt en voorzien van een nieuw dak met dakterras.

Renovatie Inpandig

Het gehele pand is kaal gestript en er is in het pand een nieuw trappenhuis gerealiseerd. Brandscheidingen zijn aangebracht tussen de bedrijfsruimte en de woning. De begane grond is ingericht als bedrijfsruimte en voorzien van alle technische installaties. De bovenste verdiepingen zijn getransformeerd naar een grote dubbele bovenwoning inclusief een compleet nieuw aangebrachte inbouwpakket.

In het traject zijn de ontwerpplannen van de architect en de rapportages van diverse adviesbureau beoordeeld en is bouw- en sloopvergunning aangevraagd. Ten behoeve van de sloopvergunning is er een asbestinventarisatieplan opgesteld.

Projectmanagement

  1. Vertegenwoordigen opdrachtgever
  2. Besluiten over resultaten & voortgang
  3. Bewaken budget
  4. Adviseren verhouding kosten / kwaliteit
  5. Inbreng bouwkundige expertise
  6. Coördineren activiteiten aannemer, architect, constructeur, gemeentelijke instanties, nutsbedrijven
  7. Beoordelen / controle meer- en minderwerk
  8. Beoordeling / controle bestek & tekeningen architect, constructeur

 

Bouwkosten

Totale bouwkosten ± € 300,000 exclusief BTW.
Het pand is gerenoveerd met behulp van de toen beschikbare AVV (AankopenVerbeterenVerkopen) en BWS (BesluitWoninggebondenSubsidies).