Vastgoed projecten
 

steeds project stationsweg80 denhaag 01

Steeds heeft in opdracht van Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt - Oude Centrum Den Haag, het projectmanagement uitgevoerd voor de herbestemming van het voormalige stadshotel aan de Stationsweg 80, tot winkel met twee appartementen.

Het voormalige stadshotel ligt gelegen in het stadsdeel Stationsbuurt in het centrum van Den Haag. Het pand stond leeg en was in bruikleen door Ad Hoc (anti-kraak). In opdracht van de gemeente Den Haag heeft de wijkontwikkelingsmaatschappij een programma van eisen opgesteld voor de renovatie en transformatie van het voormalige stadshotel.

Voor de nieuwe situatie was afgestemd dat de begane grond de functie "winkel" zal moeten gaan krijgen met daarboven twee appartementen. Het afwerkniveau van de appartementen was verhuur gereed.

De wijkontwikkelingsmaatschappij heeft Steeds ingehuurd om voor de renovatie en transformatie het projectmanagement uit te voeren en ontwerpen uit te werken voor de nieuwe situatie. Aansluitend moest de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Voorbereidingsfase

Steeds heeft in de voorbereidende fase, opname, tekenwerk (bestaande- en nieuwe situatie) uitgevoerd, gesprekken gevoerd met Monumentenzorg, de Welstand van de gemeente Den Haag, constructeur en bouwfysische adviesbureau.

Voor de transformatie heeft Steeds een nieuwe begane grond plint ontworpen voor toegang tot de winkel en de appartementen op de verdiepingen. Aan de achterzijde is een nieuwe houten pui gecreëerd die past in het vernieuwde gevelbeeld. De indeling van het pand, is in samenwerking met opdrachtgever, uitgewerkt conform eisen bouwbesluit. Vele zaken zijn opgepakt, zoals: brandwerendheid, ventilatie, isolatie en daglichttoetreding. Door de hoge geluidsbelasting op de gevel moesten extra maatregelingen getroffen worden voor de nieuwe appartementen. De gemeente Den Haag heeft in 2012 de omgevingsvergunning verstrekt.

Aanbestedingsfase

Steeds heeft in opdracht van de wijkontwikkelingsmaatschappij in de aanbestedingsfase, een aannemersselectie gehouden, de onderhandse aanbesteding gecoördineerd, de nota van inlichtingen opgesteld en het aannemingscontract opgesteld.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase heeft Steeds de directievoering en toezicht uitgevoerd op de uitvoerende werkzaamheden van de aannemer EVG. In deze fase heeft Steeds bouw- en installatievergaderingen gehouden, de projectplanning bewaakt, beoordelen en betaalbaar stellen van de termijnen, beoordelen van het meer- en minderwerk, overleggen gevoerd met de buiteninspecteur en adviseur monumentenzorg, het project opgeleverd en de bijhorende garantie en revisietekeningen verzorgd.

Oplevering

Het pand is eind 2013 opgeleverd.

Bouwkosten

Totale bouwkosten ca. € 300.000.