Vastgoed projecten
 

steeds project prinsegracht38 denhaag 01

Steeds heeft in opdracht van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt (WOM) - Oude Centrum Den Haag, projectmanagement uitgevoerd voor de renovatie en transformatie van het rijksmonument aan de Prinsegracht 38, te Den Haag.

Dit rijksmonument gelegen aan de Prinsegracht, is omstreeks 1850 gebouwd en was in een slechte staat van onderhoud; in het bijzonder: de achter- en inpandige gevels. De functie van het pand is wonen en het pand was in bruikleen door anti-kraak.

Voorafgaand aan de renovatie heeft Steeds een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en tekenwerk verricht van de bestaande situatie en nieuwe situatie, met behoud van alle monumentale ornamenten.

Om de appartementen conform de eisen van het bouwbesluit in te passen in het rijksmonument, heeft Steeds samen met CAUBERG-HUYGEN en Broersma B.V. alle zaken betreffende bouwfysica, brandveiligheid en stabiliteit opgepakt.

Tijdens het vergunningstraject bleek dat Prinsegracht 38 bouwkundig gekoppeld was aan Prinsegracht 36 en een achterliggende kerk. Deze panden waren juridisch niet van elkaar gesplitst. Steeds heeft in opdracht van de WOM het pand Prinsegracht 36 compleet in kaart gebracht en op de vergunningstekening bouwkundig van nr. 38 gesplitst.

Wij hebben de te vervangen kozijnen en deuren uitgedetailleerd en teruggebracht naar hun originele staat. Dit heeft ertoe geleid dat de monumentenvergunning met lof is verleend. Aansluitend de monumentenvergunning werd de sloop- en bouwvergunning verstrekt.

Verder hebben wij in een aanvullende opdracht een vlekkenplan uitgewerkt voor het inpassen en uittekenen van 3 zelfstandige appartementen.

Voor de start van de renovatie en transformatie van de Prinsegracht 38 heeft de WOM besloten om het pand met de huidige vergunning te verkopen.