Vastgoed projecten
 

steeds project jacobpronkstraat denhaag 01

Steeds (voormalig Woningbeheer NV) heeft het projectmanagement uitgevoerd voor de transformatie en renovatie van het voormalige RABO bankgebouw aan de Jacob Pronkstraat, te Den Haag.

Steeds had de opdracht om het leegstaande bankgebouw te transformeren naar een geschikt gebouw voor Beschermd Wonen en Begeleid Zelfstandig wonen.

Programma van eisen:

  1. Begane grond geschikt maken voor een handhavingteam
  2. 1e verdieping zodanig inrichten dat die geschikt is voor dagbesteding en arbeidsrehabilitatie
  3. 2e en 3e verdieping realiseren in 15 zelfstandige wooneenheden
  4. 4e verdieping zodanig inrichten, zodat er een zevental kamers voor begeleid wonen in komen

 

Steeds heeft in het begintraject de bouwkundige staat opgenomen en de bestaande situatie op tekening gezet. Tijdens de planvorming zijn er ontwerptekeningen en een kosten- en batenanalyse opgesteld voor de gesprekken tussen de opdrachtgever "REAKT" en de toekomstige huurders "RIBW". Na de besluitvorming tussen REAKT en RIBW heeft Steeds de vergunning aangevraagd ten behoeve van de renovatie.

Vanwege de transformatie en de nodige bezwaren is er een inspraakprocedure cq. een ter inzage legging volgens Artikel 6a en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening doorlopen. In overleg met de gemeente Den Haag heeft Steeds dit positief afgehandeld en zijn de vergunningen verstrekt.

Steeds heeft voor de opdrachtgever de aanbestedingsfase gecoördineerd, gesprekken gevoerd met werktuigbouwtechnische adviseurs en de directievoering en toezicht uitgevoerd op de uitvoerende werkzaamheden.

Totale investering transformatie € 2.365.000 (inclusief aankoop).