Vastgoed projecten
 

steeds project huijgensstraat1 denhaag

In 2010 heeft Steeds (voormalig Tresfa Consult) opdracht gekregen van de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) Den Haag, om een bouwkundige rapportage op te stellen van het pand aan de Huijgensstraat 1, te Den Haag.

De WOM wilde Huijgensstraat 1 splitsen en had hiervoor een bouwkundig onderhoudsrapport nodig voor de vergunning.

Het pand ligt in de Stationsbuurt op de hoek van de Huijgensstraat en de Stationsweg in Den Haag, en kijkt uit op het Huijgenspark. Het pand bestaat uit vier bouwlagen: Begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping en Zolder.
Op elke bouwlaag ligt een appartement gesitueerd. Het betreft zelfstandige appartementen, bestaande uit:1 en 2 kamer- appartementen.

In 2000 zijn de gevels reeds opgeknapt en in 2001 heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven voor de verbouwing van het pand tot 4 zelfstandige appartementen. Hierin waren de mensen van Steeds betrokken als proces- en projectmanager. In 2003 is de verbouwing door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) afgedaan. In 2009 is het pand van buiten opnieuw geschilderd.

Op de vraag van de WOM heeft Steeds de bouwkundige staat van de volgende onderdelen opgenomen:

 • Alle buitengevels, incl. voeg en metselwerk, kozijnen, ramen, deuren en lateien
 • Het gehele dakwerk, incl. dakbedekking, goten, boeiboorden en schoorstenen
 • Al het schilderwerk op het houtwerk en andere relevante onderdelen
 • Balkons en/of erkers, incl. draagconstructie, wapening en balustraden
 • Rioleringsinstallatie, incl. standleiding en hemelwaterafvoer
 • Brandwerendheid van scheidingsconstructies zowel tussen als binnen de appartementen

 

De staat van onderhoud van het pand was in orde. Aandachtpunten op papier gezet vanwege de brandveiligheid tussen de appartementen. Om de appartementen te kunnen splitsen moet worden voldaan aan de brandwerende eisen.

Enkele aandachtspunten waren:

 • Brandscheiding casco en trappenhuis 30 min WBDBO
 • Destructief onderzoek of de woningscheidende plafonds voldoen aan 60 min WBDBO.
 • Doorvoeringen en sparingen 60min WBDBO afdichten
 • Het toegepaste draadglas voldeed niet aan de eisen van 30min WBDBO.
 • Brandoverslag van 60min WBDBO aan de achtergevel grenzende aan Stationsweg 56.
 • Aantal rookmelders in de verkeer- en verblijfsruimten. I.v.m. verkorte van de vluchttijd
 • Deurdrangers op de brandwerende deuren
 • Overleg DSO gebruik van bestaande kooiladder als vluchtroute

 

Steeds heeft in 2010 haar werkzaamheden afgerond.