Vastgoed projecten
 

steeds project steenzicht denhaag 01

Steeds (voormalig Tresfa Consult) heeft het proces- en projectmanagement uitgevoerd voor de renovatie en de modernisering van de flat Steenzicht 11 t/m 135, te Den Haag.

De flat is opgebouwd uit 4 woonlagen met in totaal 56 stuks vier- kamerappartementen. Op de plint van het gebouw bevinden zich de bergingen. De flat heeft 7 portieken zonder lift.

De ingreep richtte zich voornamelijk op de portieken en trappenhuizen, de gevelvlakken (integrale vervanging kozijnen) en de omgeving van het gebouw (thema: "groene woonomgeving").

Naast de onderhoudsaspecten zijn de mogelijkheden bekeken tot bouwtechnische modernisering en is bijzonder aandacht besteed aan de verhoging van de belevingswaarde. Uit financiële en optische overwegingen hebben wij voorgesteld om de bestaande houten kozijnen te vervangen door exemplaren van aluminium. In de begroting was een stelpost opgenomen met betrekking tot kleine aanpassingen in de woningen (bewonerswensen).

Steeds heeft de bouwkundige opname verricht, het tekenwerk van de bestaande- en nieuwe situatie uitgewerkt, aanvragen van de vergunningen, het coördineren van de aanbesteding en directievoering en toezicht verricht op de uitvoerende werkzaamheden.

Totale bouwkosten ± € 1.425.000 exclusief BTW.