Gemeente projecten
 

steeds project wonenbovenwinkels zeeland

Steeds heeft een grondig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor Wonen boven Winkels in de steden Goes, Middelburg en Vlissingen.

Het onderzoek omvatte een inventarisatie van de leegstaande verdiepingen boven de winkels in het kernwinkelgebied van de betrokken steden. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het opzetten van een Wonen boven Winkels NV voor de drie steden gezamenlijk.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in alle drie de steden sprake is van veel leegstand boven de winkels. De leegstand schommelt van net onder de 40% van de verdiepingen in Middelburg tot ruim boven de 40% in Vlissingen. Bij het realiseren van Wonen boven Winkelprojecten is er vrijwel altijd sprake van een onrendabele top. Dit betekent dat er voor het opzetten van een Wonen boven Winkels NV een voorinvestering noodzakelijk is.
Met name de centra van Goes en Middelburg functioneren erg goed. De gemeenten zagen daarom onvoldoende aanleiding voor een actieve aanpak van Wonen boven Winkels.

Bij het realiseren van Wonen boven Winkelprojecten is er vrijwel altijd sprake van een onrendabele top. Dit betekent dat er voor het opzetten van een Wonen boven Winkels NV een voorinvestering noodzakelijk is.
Met name de centra van Goes en Middelburg functioneren erg goed. De gemeenten zagen daarom onvoldoende aanleiding voor een actieve aanpak van Wonen boven Winkels.