Gemeente projecten
 

steeds wonenbovenwinkels veenendaal 01

Steeds heeft in opdracht van Gemeente Veenendaal, een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor Wonen boven Winkels in het centrum van Veenendaal.

Gemeente Veenendaal kiest voor de beste binnenstad in 2013. Een goede binnenstad met een aantrekkelijke mix van winkelen, wonen, werken, horeca, cultuur en evenementen, een aantrekkelijk straat- en gevelbeeld en een stad die na sluitingstijd open is.

Door middel van een veldonderzoek, heeft Steeds de volgende zaken geïnventariseerd: Gebruik panden / Omvang van de leegstand / Ontsluitingen / Eigendoms- verhoudingen.

Naast de inventarisatie heeft Steeds een organisatiemodel opgesteld. In samenwerking met de gemeente, zijn de eigenaren en winkeliers, geadviseerd en gestimuleerd, om te kiezen voor Wonen boven Winkels. De kansrijke locaties zijn aangeduid op een kansenkaart.

Steeds heeft door middel van de inventarisatie en het organisatiemodel de gemeente Veenendaal laten zien, wat de mogelijkheden zijn voor Wonen boven Winkels in het centrum van Veenendaal.