Gemeente projecten
 

steeds project wonenbovenwinkels gouda

Steeds is in opdracht van gemeente Gouda betrokken als proces- en projectmanager betrokken bij wonen boven winkel projecten in de Goudse binnenstad.

Gouda streeft naar een aantrekkelijke binnenstad met een mix aan functies. Vanuit dit oogpunt wil de gemeente de woonfuncties in de stad versterken. In veel winkelpanden staan de verdiepingen leeg. Dit leidt tot achterstallig onderhoud en verval. Verdiepingen geschikt maken voor bewoning, of eventueel ander gebruik is de beste manier om de waardevolle en meestal monumentale panden in de Goudse binnenstad te behouden. Bovendien draagt Wonen boven Winkels bij aan een levendige binnenstad. Ook na winkelsluitingstijd is de stad open.

Steeds is ingehuurd als project- en projectmanager om de leegstand in de binnenstad te inventariseren, de mogelijkheden te ontwikkelen en een beleid hiervoor op te stellen. Door actief pandeigenaren te benaderen en op mogelijkheden en kansen te wijzen worden grote resultaten geboekt. De projectmanager van Steeds treedt daarbij op als intermediair tussen de eigenaar en de verschillende gemeentelijke diciplines om stagnatie door de vaak complexe planvorming en regelgeving te voorkomen.

Steeds is ook betrokken bij het activeren en stimuleren van de eigenaren voor de aanpak van winkelpuien en bij de organisatie van de puienprijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt.

Resultaat
Naar aanloop van 2005 wordt het subsidiebudget jaarlijks vol gemaakt door het realiseren van gemiddeld 11 appartementen per jaar.

Voorbeeldproject
Het oude bankkantoor op de Kleiweg 90-94 is herontwikkeld tot 4 winkels met daarboven 11 appartementen met eigen parkeergelegenheid.