Gemeente projecten
 

steeds project stationstraat schiedam 01

Steeds is als procesbegeleider betrokken geweest bij de energetische verbetering en comfort verhogende maatregelen voor de VvE Stationsstraat in Schiedam.

In de directe nabijheid van het NS-Station Schiedam-Centrum staat een complex met 200 woningen gesticht door de Schiedamse Coöperatie Woonplus. Enige jaren na oprichting zijn de woningen in het bezit gekomen van de verschillende particulieren. Het complex heeft een collectieve voorziening voor verwarming en warm water.

Voor de in 2010 opgerichte Energiecommissie was het buitensporige energieverbruik, zowel collectief als individueel, aanleiding energiebesparende maatregelen te nemen om zo kosten te besparen. De commissie heeft hierin een aantal stappen kunnen zetten met behulp van de gemeente Schiedam, bestuurder Woonplus en Steeds. Steeds is in dit proces van verduurzaming de procesbegeleider.

De wensen van de VvE zijn zeer divers en omvatten zowel energetische verbeteringen, comfort verhogende maatregelen als wel het levensloop bestendig maken van het complex.

De VvE ambieert de volgende structurele verbeteringen:

  • Weren van fijnstof in de woningen
  • Gevel- en dakisolatie
  • Verbeteren van het meetsysteem van het energieverbruik
  • Oplossing voor gebrekkige schuiframen
  • Verduurzaming van de blokverwarming
  • Vervanging van gemeenschappelijke boilers
  • Aanpak inbraakgevoeligheid
  • Verbetering van de toegankelijkheid door het plaatsen van een lift

 

Na de eerste inventarisatie van de situatie, de wensen en de mogelijkheden bleek al snel dat de VvE veel energie kwijt was aan verwarming van ruimte en water. De warmtelevering is centraal geregeld en werd op ondoorzichtige wijze doorbelast aan de eigenaren. Uit verdere analyse bleek ook dat verkeerd werd gemeten en dat kosten onjuist werden gefactureerd. De bestaande verdampingsmeters zijn vervangen door doorstroommeters en de tarieven zijn gecorrigeerd.

Zaken zijn nu gestroomlijnd en de VvE kan zich in 2014 opmaken voor uitvoering van de geplande verbeteringen. Er liggen nu plannen en binnenkort dienen zich financieringskansen aan. Verbeteringen aan de gevel moeten het energieverbruik verminderen en het comfort verhogen. Nieuwe kozijnen in combinatie met goede verlichting beperken die de inbraakgevoeligheid van het complex.

Projectomvang: 200 woningen