Gemeente projecten
 

steeds project rottekiezen brandpanden den haag 01 

Steeds (voormalig Woningbeheer NV / Tresfa Consult) heeft in opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) gemeente Den Haag, afdeling Intensief Beheer Wonen de Rotte Kiezen/Brandpanden (RKB) in Den Haag aangepakt.

Rotte Kiezen vallen des te meer op wanneer panden in de omgeving zijn opgeknapt. De onderhoudsstaat van Rotte Kiezen is matig tot in zeer slechte staat. Met Brandpanden is de onderhoudsstaat nog slechter gesteld. De constructieve gebreken van de RKB panden zijn enorm en het proces om tot verbetering van het pand te komen is ingewikkeld.

Waarom het proces om RKB panden aan te pakken ingewikkeld is, heeft te maken met het feit dat in veel gevallen de eigenaren geen geld hebben om het onderhoud uit te voeren of niet weten hoe ze dit moeten oppakken. Vaak is het leven van die eigenaren niet in orde en dat is te zien aan het RKB pand. Steeds heeft voor de gemeente Den Haag 207 panden aangepakt. Om het proces van verbeteren zo goed mogelijk te laten verlopen, was in sommige gevallen samenwerking met de GGD en Parnassia noodzakelijk. Met deze samenwerking werden dossiers waar extra aandacht voor nodig was vlot getrokken en worden oplossingen gezocht om met deze instanties en eigenaren het beoogde resultaat te behalen.

Proces
Voor alle panden worden aanschrijvingen opgemaakt en komen de eigenaren in nauw overleg met de gemeente tot uitvoering van het onderhoud. Lukt dit niet dan worden de werkzaamheden door gemeentewege uitgevoerd. Steeds communiceert met eigenaren en voert alle noodzakelijk stappen uit binnen het proces van de aanschrijving, zowel op bouwkundig als administratief juridisch gebied.