Gemeente projecten
 

steeds project pwv schiedam 01

Aanpak Particuliere Woningverbetering Schiedam

Met het project Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel wil de gemeente Schiedam samen met de huiseigenaren de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de oude stadswijken Oost, West, Zuid en Centrum verbeteren.

De gemeente Schiedam ondersteunt huiseigenaren bij het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan hun onroerend goed. Het gaat om buurten en straten waar woningverbetering hard nodig is.

Het project biedt een aantal regelingen waar de huiseigenaren mogelijk gebruik van kunnen maken. De volgende regelingen worden aangeboden vanuit het Servicepunt Woningverbetering:

  1. een gratis bouwkundig onderhoudsrapport;
  2. gratis advies en begeleiding;
  3. zeer gunstige financieringsmogelijkheden ten behoeve van het herstellen van het casco.

 

De gemeente Schiedam en de bewonersverenigingen werken nauw met elkaar samen binnen het project. Het eigendom in de gemeente Schiedam is hoofdzakelijk in handen van particulieren. Het overgrote deel van de wijken bestaat uit VvE's van minder dan zes appartementen. De gemeente Schiedam heeft het Servicepunt Woningverbetering in het leven geroepen om de projecten Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel uit te voeren.

Steeds helpt woningeigenaren met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Steeds heeft de gemeente Schiedam geadviseerd gebruik te maken van de laagrentende leningmethodiek van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) om zo het onderhoud betaalbaar te maken.

Dit project is één van de meest succesvolle projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van leningen via het SvN. Het is te danken aan de overleggen met vertegenwoordigers van de bewoners- organisatie, gemeentelijke projectleider

Ruud van Workum en met de projectadviseurs van Steeds, dat het project PWV Schiedam zo succesvol verloopt.

 

Gerelateerde artikelen
- artikel "Verduurzaming in Schiedam"
- artikel "Jubilerende werkgroep PWV"
- artikel "Het Schiedamse succesverhaal van PWV"