Gemeente projecten
 

steeds project pwv denhaag 01  

Particuliere Woningverbetering (PWV) Den Haag

De gemeente Den Haag heeft met de start van het project Hebben is [onder]houden een start gemaakt met de aanpak van achterstallig onderhoud in het particulier bezit. Steeds heeft de procesbegeleiding van de volledige aanpak gerealiseerd.

Omdat in een aantal wijken veel van de panden verpauperden, buurten en straten meer en meer een verwaarloosde indruk maakten, heeft de gemeente besloten de eigenaren met het programma Particuliere Woningverbetering (PWV) te begeleiden. Vanaf 1997 zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan Steeds. Bij de verbeteringsaanpak lag de nadruk op het complexmatige, herstel van de casco's van de woningen: het dak, de gevels, de dragende delen zoals lateien, gevelankers en uitbrengers.

Met het SAS (Subsidie Achterafsysteem) werd het voor zowel eigenaar-bewoners als eigenaar-verhuurders mogelijk om de ingrijpende werkzaamheden aan het pand uit te voeren. De subsidie bedroeg 100% van de geïnvesteerde stichtingskosten met een maximum van € 20.420,11 per woning. Belangrijkste kenmerk is dat de subsidie in twee delen werd uitbetaald. Het eerste deel (25%) werd direct uitbetaald nadat de werkzaamheden waren uitgevoerd. Het resterende deel (75%) wordt na twaalf jaar uitgekeerd, op voorwaarde dat het pand in de tussenliggende periode goed is onderhouden. Deze SAS regeling gold voor de eigenaren in de Schilderswijk, Laakkwartier, Regentesse,Valkenboskwartier Zuid en het Centrum.          

Met dit project is de achteruitgang van de onderhoudstoestand van veel woningen in de aangewezen gebieden gestopt, het wooncomfort verhoogd en is de negatieve spiraal doorbroken. Woningen waar sprake was van waardedaling zijn gestabiliseerd naar waardebehoud.

In totaal zijn in Den Haag 11.000 woningen met de PWV aangepakt.