Gemeente projecten
 

steeds project klus zeeland

KLUS: KrottenLijstUitvoeringsStrategie Zeeland
De Zeeuws-Vlaamse wethouders Diana van Damme, Peter Ploegaert en Cees Liefting (portefeuillehouders volkshuisvesting) hebben op maandag 17 september 2012 gezamenlijk de aftrap gegeven voor het project KLUS. Met het gezamenlijke project KLUS willen de gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen woningeigenaren stimuleren hun verpauperd vastgoed aan te pakken.

KLUS staat voor KrottenLijstUitvoeringsStrategie. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben de handen ineen geslagen voor de gezamenlijke uitvoering van dit project. Het project KLUS heeft van het rijk de experimentstatus gekregen. Dit betekent dat het ook toepasbaar moet zijn in andere regio's die met bevolkingsdaling hebben te maken.

In het project KLUS worden woningeigenaren gestimuleerd om hun pand op te knappen met een "warme " stimuleringsaanpak in combinatie met de druk van het aanschrijvingsinstrument.

Steeds werkt in dit project als ervaringsdeskundige/expert. Steeds heeft haar expertise opgedaan in de projecten te Den Haag, Gouda en Schiedam. Zij zet haar praktijkkennis in van stimuleren en verbeteren van particulier vastgoed en haar ervaring met projecten waar het aanschrijfinstrument actief wordt ingezet, zoals het project Rotte Kiezen en Brandpanden in Den Haag en Projectmatig Handhaven in Gouda.

Te bereiken doelen zijn het kennisniveau en het draagvlak van alle bij het project betrokken partijen te vergroten en daarmee sneller tot een realistische en efficiente aanpak te komen.

Steeds levert daarnaast kennisoverdracht, om de medewerkers die aan de slag gaan met de dossiers, voldoende handvatten te geven om de aanpak uit te kunnen voeren. De dossiers van dit soort projecten zijn zeer gecompliceerd.

Zij vragen om een maatwerkaanpak, waarbij naast gedegen bouwkundige en juridische kennis, ook ervaring noodzakelijk is. Per dossier wordt bekeken welke instrumenten of procedures worden ingezet om tot het gewenste resultaat te komen.

Steeds is ook gevraagd voor dit project een "Helpdesk op afstand" te leveren, waarbij praktische beleidsondersteuning en een vraagbaakservice voor uitvoeringsdilemma's wordt geleverd.