Gemeente projecten
 

steeds project ibg en ohs denhaag 01 

'Onderhoudsstimulering (OHS) en Intensief Beheer Gebied (IBG)'
In 1993 werd de onderhoudsstimulering in de Gemeente Den Haag operationeel. Onderhoudsstimulering is erop gericht eigenaren bewust te maken van de noodzaak onderhoud te plegen aan hun woning met de nadruk op het casco.

Het project Hebben is [onder]houden is vanaf 1993 in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd door Steeds.Verspreid over de verschillende wijken zijn onder andere de aanpakken Onderhoudsstimulering (OHS) en Intensief Beheer Gebied (IBG) ingezet.

 

Onderhoudsstimulering : OHS
Het instrument Onderhoudsstimulering is door de gemeente Den Haag vanaf 1993 ingezet en had ten doel om huiseigenaren te stimuleren het eigen bezit op te knappen en zo de onderhoudsachterstand in de particuliere woningvoorraad terug te dringen. De eigenaren werden verleid de VvE te activeren en om het onderhoud op te pakken met behulp van een Bouwkundig Onderhouds Rapport en een subsidieregeling. Naast het wegwerken van het noodzakelijke onderhoud werd er geld gestort in het onderhoudsfonds om voor de komende 5 jaren onderhoud te kunnen waarborgen. Deze aanpak was echt een stimuleringsaanpak, geheel vrijblijvend voor de eigenaren en bevatte dan ook geen handhavingsinstrument van de gemeente.

De aanpak Onderhoudsstimulering betrof de wijken: Harstenhoekkwartier, Scheveningen, Regentessekwartier, Zeeheldenkwartier, Rivierenbuurt, Moerwijk en Leyenburg. De aanpak in beëindigd in 2002.

Steeds heeft deze aanpak begeleid van totaal 653 panden/ VvE's met 3757 woningen. Gemiddeld is er per eigenaar € 6800,- in het onderhoudsfonds gestort om het onderhoud te financieren.

       

Intensief Beheer Gebied : IBG
In 1997 heeft de Gemeente Den Haag in navolging van de start van de Onderhoudsstimulering het instrument Intensief Beheer Gebied ingezet voor de wijken Laak, Bezuidenhout-Oost, Bezuidenhout-West, Rustenburg-Oostbroek, Heesterbuurt, Valkenbos Noord en Duindorp.

IBG was erop gericht eigenaren bewust te maken van de noodzaak onderhoud te plegen aan hun woning met de nadruk op het activeren van de VvE, wegwerken van de onderhoudsachterstand aan het casco en daarnaast het opbouwen van een spaarreserve met een onderhoudsfonds. Een belangrijk aspect van deze aanpak was het stimuleren van de bewustwording bij de eigenaar dat planmatig onderhoud uitvoeren aan een woning noodzakelijk is. Onderdeel hiervan is het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen bezit.          

De kern van IBG was:

  1. Een eenvoudige en eenduidige opzet;
  2. Ruimte bieden aan eigen initiatieven in wijken en buurten;
  3. Minimale financieringsinstrumenten;
  4. Positief gedrag, medewerking belonen met begeleiding, hulp en beperkte financiële prikkels;
  5. Negatief gedrag of geen medewerking: inzetten handhavingsinstrument;

 

Doel
Activeren van eigenaren en VvE's om achterstallig onderhoud aan te pakken en reserveringen voor toekomstig onderhoud te waarborgen.

 

Plan van aanpak
Voor de uitvoering van het project heeft Steeds in de diverse wijken adviesbureaus bemand om zo in de wijk te kunnen integreren. Een laagdrempelig kantoor waar woningeigenaren altijd terecht konden en waar VvE vergaderingen werden gehouden.

De eigenaren werden verleid tot investeren met de volgende instrumenten:

  1. Gratis Bouwkundig OnderhoudsRapport;
  2. Gratis advies;
  3. 2 jaar administratief beheer van de VvE;
  4. € 3.735,- subsidie.

 

De gemeente Den Haag heeft contact gezocht met groot eigenaren om met elkaar in gesprek te gaan over de onderhoudsachterstanden. Resultaat van deze besprekingen was het tekenen van een convenant waarbij de belangrijkste groot eigenaren van het Haagse vastgoed zich vastlegden om mee te werken aan de aanpak.

Gemiddeld is er per eigenaar € 7286,- in het onderhoudsfonds gestort om het onderhoud te financieren.

Totaal heeft Steeds bij deze aanpak de eigenaren van 7310 VvE/ panden met 23.100 woningen gestimuleerd en begeleid om het onderhoud op te pakken.