Gemeente projecten
 

 steeds project vlaardingen westwijk

De gemeente Vlaardingen is in maart 2010 gestart met een Particuliere WoningVerbeteringstraject (PWV). Flats in de wijk Noordrand Westwijk konden zich inschrijven voor dit traject. De VvE's die werden ingeloot krijgen gratis deskundige hulp en advies voor grote verbeteringen. Ze krijgen een gedetailleerde meerjaren onderhoudsplanning en een VVE-lening tegen een rente van 1,5% met een looptijd van 20 jaar.

Steeds heeft de meerjaren onderhoudsplannen opgesteld en begeleidt het PWV-project. Een groot verschil met andere projecten is dat hier de eigenaren zeggenschap hebben over de verdeling van middelen. De VvE's doen vrijwillig mee en de opzet is laagdrempelig. A3 Architecten heeft inspiratiebeelden gemaakt en ontwerpen uitgewerkt. Tijdens huiskameravonden legt een adviseur van Steeds uit welke verbeteringsmogelijkheden denkbaar zijn en welke (financiële) gevolgen deze hebben op de langere termijn. De huiskameravonden, waar 5 tot 8 eigenaren bijeen zijn, geven de beste kans op het horen van wensen en het uitwisselen van ideeën.

Per appartementsrecht kunnen de VvE's maximaal € 10.000 lenen. Aflossing en rente betalen de leden via de maandelijkse voorschotbijdragen. De leningaanvraag wordt beoordeeld en verstrekt door SVn en de gemeente doet de voortoetsing.

Het geleende bedrag is onder andere te gebruiken voor:

  1. het vernieuwen van de entree
  2. het vervangen van de dakbedekking en/of isolatie van het dak
  3. het vergroten van balkons
  4. het vernieuwen van galerijhekken en brandtrappen
  5. het inpakken van de gevels
  6. het vervangen van kozijnen en plaatsen van isolatieglas
  7. de installatie van zonnepanelen

 

De eigenaren bepalen gezamenlijk welke investeringen er in de flat worden gedaan en met welk bedrag de maandelijkse voorschotbijdrage omhoog gaat.

Nu hebben 6 flats, met in het totaal 237 woningen, meegedaan met de aanpak, waarvan bij 3 flats de uitvoering gereed is. In juni 2013 zijn opnieuw 3 flats gestart.

In opdracht van enkele VvE's voert Steeds Toezicht en Directie over de uit te voeren werkzaamheden aan de flats. In dit proces begeleidt Steeds de VvE's bij de bouwkundige voorbereidende werkzaamheden, het vergunningstraject en de aanbestedingfase. Tijdens de uitvoerende werkzaamheden voert Steeds het toezicht uit op de werkzaamheden van de aannemers.

Het te investeren bedrag wordt totaal ruim € 4 miljoen. Voltooiing van het project is naar verwachting in het voorjaar van 2015.

 

Gerealiseerde projecten