Gemeente projecten
 

steeds project nieuwebinnenweg rotterdam 01

Woonstad Rotterdam heeft Steeds gevraagd om de twee Vereniging van Eigenaren te activeren en de eigenaren te begeleiden bij de bouwkundige werkzaamheden. Een compleet pakket.

Een stevige opknapbeurt heeft van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam weer een aantrekkelijke straat gemaakt om te wonen, te werken en te winkelen. Het gedeelte tussen de 's-Gravendijkwal en de Lage Erfbrug behoorde ooit tot een van de meest problematische winkelstraten van Rotterdam. De straat, de woningen en de winkels zijn aangepakt en nu is het weer een levendige verbindingsas tussen het centrum en het westen van de stad.

Woonstad Rotterdam bezit, verspreid over de Nieuwe Binnenweg, verschillende woningen en winkels en participeert actief in het herstructureringsproces.

Er is gestart in het voorjaar van 2012. Bij nr. 321 werd het aanschrijfwaardig onderhoud uitgevoerd en bij 323 was er sprake van een hoog niveau renovatie met de daarbij behorende subsidies. Hier is gekozen voor een monumentale aanpak op welstandsniveau met isolerende en geluidswerende maatregelen. De aannemers Johan van Huizen en Huizerbouw, beiden uit Barendrecht, hebben het werk uitgevoerd. De technische begeleiding was in handen van Steeds en de technische afdeling van Woonstad.

Separaat zal Woonstad de winkelruimtes onder handen nemen. Gedacht wordt aan herbranchering van de ruimtes onder de woningen. Het werk is opgeleverd en zijn beide VvE's geactiveerd op SKW-niveau [1]. Het beheer is in handen van VVE010. Kortom: twee sterke VvE's in een weer aantrekkelijke en bruisende Nieuwe Binnenweg.

[1] SKW staat voor Samen Kwaliteit Waarborgen. SKW' ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid.