Gemeente projecten
 

steeds project mathenesserdijk rotterdam 01

Steeds heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam het zelf organiserend vermogen van de VvE’s aan de Mathenesserdijk en Spangesekade geactiveerd.

De inhoud van de opdracht bestond uit het stimuleren en begeleiden van de woningeigenaren waarbij deze zelf besluiten moesten nemen over het activeren van de VvE, de aanschrijving, het financiële traject en het cyclische onderhoud. Steeds heeft ervoor gekozen de woningeigenaren een oplossing te bieden die hen in staat stelt zichzelf voor langere tijd te organiseren, door middel van het aanstellen van een centraal administratief bestuurder. Uiteindelijk hebben de meeste VvE's binnen dit project ook daadwerkelijk voor deze mogelijkheid gekozen.

De Mathenesserdijk en Spangesekade kampten al jaren met slecht onderhouden woningen onder andere veroorzaakt door malafide huiseigenaren. Daarnaast ervaarden de woningeigenaren een gevoel van onveiligheid (zie Veiligheidsindex Rotterdam). Het merendeel van de VvE's bleken slapend en daarmee niet in staat om tot besluiten te komen ten aanzien van het casco onderhoud. Dit was vooral terug te zien in scheurvorming in de gevels en loszittende metselwerk wat veroorzaakt werd door roestende lateien en uitbrengers van balkons.

Voor dit project kregen de woningeigenaren maximale financiële ondersteuning aangezien de subsidiëring en de financiering van de ingreep volledig in het project waren geïntegreerd. Het Nationaal Restauratiefonds speelde hierbij een belangrijke rol.

De subsidiabele kosten lagen tussen de € 4.500,- en € 32.000,-. Er is gebruik gemaakt van een subsidie op termijn die, voor zover het eigenaar-bewoners betrof, na 15 jaar beschikbaar komt. De eigenaar-verhuurders konden ook kiezen voor een bijdrage ineens.