Gemeente projecten
 

steeds project bagijnestraat denhaag 01

Aan Steeds is gevraagd om een projectvoorstel te doen voor een integrale aanpak van Wonen boven Winkels voor het bouwblok tussen de Lange Poten en de Bagijnestraat grenzend aan het Ministerie van Defensie.

Uitgangspunt voor het voorstel is een projectmatige benadering van de locatie als geheel. Het project omvat in totaliteit 23 panden. De panden zijn in het bezit van 10 verschillende eigenaren, veelal beleggers in winkelonroerendgoed.

Aan de Lange Poten is slechts een beperkt aantal opgangen naar de bovenverdiepingen aanwezig. Daarom is het benutten van bestaande opgangen dan wel realisatie van nieuwe opgangen aan de zijde van de Bagijnestraat die gebruikt worden voor de ontsluiting van meerdere panden cruciaal. In de uitwerking wordt uitgegaan van behoud van de panden aan de zijde van de Lange Poten.

Aan de Bagijnestraat kan binnen het bestemmingsplan volume worden toegevoegd. Uitgangspunt in onze aanpak zal daarom een integrale benadering van de totale locatie zijn. Daarnaast is de organisatie van een samenwerkingsvorm tussen de betrokken eigenaren van groot belang voor het welslagen van het proces.

Steeds heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project. Elke fase van het project wordt afgesloten met een fasedocument. Dit fasedocument zal worden besproken met de opdrachtgever. Vaststelling van dit document vormt tevens de start voor de volgende fase. Zo zal bij iedere stap in het proces de samenwerking met de betrokken eigenaren die aanvankelijk vrijblijvend is steeds meer een bindend karakter krijgen.