Gemeente projecten
 

steeds project laak noord denhaag 01

Steeds (voormalig Woningbeheer NV) is door de gemeente Den Haag gevraagd een aanpak te ontwikkelen voor borging en stimulering van onderhoud binnen de particuliere woningvoorraad in het noordelijke deel van de wijk Laakkwartier. Met name voor dat deel van Laak Noord waar in het verleden de woningen waren aangewezen voor particuliere woningverbetering (PWV), waarbij de eigenaren in aanmerking kwamen voor subsidie.

De 48 Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en eigenaren van de totaal 193 woningen werden met het project Laak Noord geactiveerd om het woningonderhoud dat jaren geleden grootschalig is aangepakt wederom op te pakken. Doel hierbij was een bewustwordingsproces van de verantwoordelijkheid voor de eigen woning bij de eigenaren op gang te brengen en ervoor te zorgen dat ze er ook daadwerkelijk mee aan de slag gingen. Een Meerjaren Onderhouds

Planning voor 10 jaar gaf inzicht in de onderhoudstoestand en op basis van deze onderhoudsstaat zijn afspraken gemaakt met de VvE's en eigenaren over de onderhoudsoffertes en het sparen voor het toekomstig onderhoud.

Het handhavingsinstrument is ingezet bij niet welwillende VvE's/ eigenaren.

Vanuit de gemeente stond geen subsidie ter beschikking in de vorm van een tegemoetkoming in de onderhoudskosten. Juist op basis van de gevormde doelstelling waarbij bewustwording een belangrijke rol speelt, heeft de gemeente voor dit project een tegemoetkoming in de kosten voor professioneel bestuur ter beschikking gesteld.