Gemeente projecten
 

steeds project koediefstraat den haag 01 

Steeds heeft in opdracht van gemeente Den Haag het procesmanagement uitgevoerd van de realisatie van het pand Koediefstraat 3. Steeds is ook actief betrokken geweest bij het stimuleren en begeleiden van eigenaren bij de uitvoering van particuliere woningverbetering.

Om dit (juridisch) mogelijk te maken is op de opgang een erfdienstbaarheid gevestigd. In deze erfdienstbaarheid is tevens geregeld dat de eigenaren van de aangrenzende panden per aangesloten woning jaarlijks een kleine vergoeding betalen voor het gebruik en onderhoud van de opgang. De erfdienstbaarheid heeft Steeds zodanig vormgegeven dat het mogelijk blijft om in de toekomst extra verdiepingen aan de Korte Poten op deze opgang aan te haken.

In het centrum gebied van Den Haag is sprake van grootschalig achterstallig onderhoud. Veel van de beschikbare ruimte is in gebruik voor opslag of staat leeg. Slechts 11% van het maaiveld is niet bebouwd. De leefbaarheid staat enorm onder druk.

Op basis van een grondige inventarisatie van het gebied is een plan ontwikkeld om de buurt op te knappen. Aan de hand van bouwkundige rapporten zijn door Steeds de eigenaren gestimuleerd en begeleid bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Steeds is als procesmanager betrokken geweest bij de realisatie van het pand aan de Koediefstraat 3, te Den Haag. Er is een bedrijfsruimte gerealiseerd en op de verdieping een woning. De opgang van dit pand vormt tevens de ontsluiting van de bovenverdiepingen van de aangrenzende panden aan de Korte Poten. Deze opgang ontsluit een verhoogd buitenterrein op de eerste verdieping achter de panden aan de Lange Poten.