Gemeente projecten
 

steeds project inhaalslag handhaving den haag 

In 2006 zijn vier medewerkers van Steeds gedetacheerd geweest bij een toen nieuw project van de gemeente Den Haag: Inhaalslag Handhaving.

De gemeente Den Haag wilde de onrechtmatige bewoning (illegale- en overbewoning, kamerverhuur, beddenverhuur) en illegale hennepkwekerijen grootschalig aanpakken. Dit had te maken met de opkomst van arbeiders uit de Oostbloklanden, die door hun werkgevers in te kleine woningen geplaatst werden. Dit zorgde voor onveilige situaties, denk hierbij aan vluchtroutes bij brand. De woningen waar de werknemers gehuisvest werden, waren vaak slecht onderhouden; de huurbazen verdienden snel geld door bedden te verhuren per dag, per kamer. Daarnaast zorgde de overbewoning voor overlast in de wijk.

Twee medewerkers van Steeds werden ingezet om de woningen te controleren niet alleen op overbewoning, maar ook op onderhoudsachterstanden. De andere twee medewerkers werden ingezet in de backoffice en hielden zich bezig met het digitaal controleren van de inschrijvingen in het GBA. Wanneer na controle van de inspecteurs blijkt dat er sprake is van overbewoning of illegale hennepkwekerijen dan maakten de medewerkers van de backoffice de aanschrijving op.

In dit project werkte Steeds nauw samen met politie, brandweer, en Eneco.