Gemeente projecten
 

steeds project hillesluis rotterdam 01

In Rotterdam zijn 9 plaatsen in de stad aangewezen als Hotspot. Een Hotspot is een gebied waar verpaupering, criminaliteit en verloedering het beeld bepalen. De plekken worden aangepakt door extra inzet van gemeentelijke instrumenten. Op het fysieke vlak hebben de ingrepen betrekking op sloop, nieuwbouw en verbetering.

Steeds is betrokken bij de aanpak in de wijk Hillesluis, deelgemeente Feijenoord (het Ontwikkelingsbedrijf, Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting en afdeling Bouw-en Woningtoezicht). Deze locatie kenmerkt zich door een aantal problemen: Veel sloop- en nieuwbouwprojecten en veel achterstallig onderhoud van met name particulier eigendom en ongewenste eigendomsverhoudingen met weinig koopwoningen. Steeds is betrokken geweest bij de projectvoorbereidingen, de opstart- en informatiefase, de bouwkundige fase, de financieringsfase en de uitvoeringsfase. De uitvoering van het project, begeleiding etc. lag in handen van Steeds.

De subsidies die in deze aanpak gebruikt worden, is maatwerk en speciaal toegesneden op de woningen in deze buurt. Het gaat hierbij om ongeveer 60 panden, verdeeld over 2 bouwblokken. De ingrepen zijn divers. Bij het bouwblok aan de Beijerlandselaan is sprake van particuliere verhuur van de veelal kleine woningen met veel onderhoudsachterstand. Eigenaren worden benaderd en gestimuleerd om mee te werken met de verbeterplannen. In eerste instantie is gezocht naar draagvlak en vrijwilligheid. Later bleek gemeentelijke druk onmisbaar voor de voortgang. Op de begane grond bevinden zich de winkelruimtes. Deze zijn onderdeel van Boulevard Zuid en betrokken bij de opwaardering van het Winkelgebied aan de Beijerlandselaan.

Bij het bouwblok aan de West-Varkenoordseweg is voornamelijk sprake van eigen woningbezit, afgewisseld met particuliere verhuur. Waar sprake is van Verenigingen van Eigenaren zijn deze niet actief. Ook hier probeert Steeds de eigenaren te stimuleren het achterstallig onderhoud aan de woningen op te laten knappen, waarbij opnieuw het aanschrijvinginstrument onmisbaar blijkt voor het slagen van het project.