Gemeente projecten
 

steeds project gevelaanpak transvaal denhaag 01

'Gevelrenovatie Scheepersstraat en Kempstraat'

De wijk Transvaal is ingrijpend vernieuwd. Corporaties hebben ongeveer 3000 nieuwe woningen gebouwd en de openbare ruimte is kwalitatief verbeterd. Van de oude woningen, die bleven staan, zijn de voorgevels in de originele monumentale staat teruggebracht. De eigenaren voerden het noodzakelijk onderhoud aan de overige delen van de panden uit. Steeds (vormalig Woningbeheer NV) heeft de procesbegeleiding uitgevoerd om met de eigenaren en VvE's van informatiefase, besluitvorming en uiteindelijk tot en met uitvoering te komen.

De eigenaren zijn door Steeds begeleid bij het activeren van de VvE, het onderbrengen van de VvE bij een beheerder, de besluitvorming over het onderhoud en het uitvoeren daarvan.

Het bijzondere van dit project is, dat de gemeente Den Haag subsidie heeft vrijgemaakt om de gevelzijde (voorkant) fraai te renoveren. 140 woningen en 31 gevel in de Scheepersstraat en 64 woningen/winkels in de Kempstraat kwamen in aanmerking voor herstel in oorspronkelijke staat. Denk hierbij niet alleen aan het opknappen van de voorgevels en winkelpuien, maar ook aan nieuwe ramen en deuren, goten, het herstel van ornamenten aan de voorzijde van de woning.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, waren een aantal voorwaarden opgesteld: de VvE dient de rest van het achterstallig onderhoud aan de woning uit te voeren conform de meerjaren onderhoudsplanning inclusief het cyclische onderhoud voor de komende 10 jaar. De gemeente toets in de toekomst de activiteiten van de VvE's om zo het onderhoud te waarborgen. Voorwaarde voor deelname was dat de VvE's toestemming gaven voor een blokgewijze uitvoering van de werkzaamheden aan de voorgevels.

Het tekenwerk/ontwerp voor de voorgevels werd verzorgd door Regtop Ligtvoet architecten. Zij hebben ook de tekeningen gemaakt voor de Scheepersstraat. De uitvoerder van de renovatie was Lucas Onderhoudsdiensten B.V.

Met dit project wil de gemeente Den Haag verder bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk Transvaal.

Zie ook de Brochure Gevelaanpak Transvaal